Νοητική Αναπηρία

Κέντρο Πρόληψης και ΣυμβουλευτικήςΠεριγραφή:
Ο όρος νοητική αναπηρία  αφορά  μια ευρεία κατηγορία ατόμων με αναπηρίες με κοινό κριτήριο την απόκλιση στο γνωστικό τομέα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση δυσκολιών σε διάφορους τομείς της ζωής τους, τόσο σε προσωπικό και κοινωνικό όσο και σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό επίπεδο. Ωστόσο, δεν συνιστά ούτε ιατρική  ούτε  ψυχική διαταραχή, για αυτό και οι σύγχρονοι ορισμοί της εδράζονται σε παράγοντες πέραν  του πηλίκου ευφυΐας, πάνω στο οποίο βασίζονταν ως επί το πλείστον κατά  το παρελθόν…

Σε ποιους απευθύνεται:
Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας, εργοθεραπευτές,  εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς ,παιδαγωγούς, φοιτητές επαγγελμάτων ψυχικής υγείας  και γονείς .

Στόχος:
Στόχος του σεμιναρίου είναι αρχικώς, η κατανόηση του όρου «νοητική αναπηρία» και ακολούθως η διάκρισή της  σύμφωνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών  DSM-5. Περαιτέρω στόχος  είναι  η εμπέδωση των διαγνωστικών κριτηρίων και των χαρακτηριστικών της νοητικής αναπηρίας, η διερεύνηση των αιτιών της αλλά και η παρουσίαση και επεξεργασία διάφορων στρατηγικών και πρακτικών παρέμβασης στην εκπαίδευση των ατόμων με νοητική αναπηρία.

Θεματικές Ενότητες

  • Φύση της νοητικής αναπηρίας και ορισμός της κατά DSM-5
  • Σύγχρονα Διαγνωστικά κριτήρια και χαρακτηριστικά
  • Τα πιθανά αίτια εμφάνισης της νοητικής αναπηρίας
  • Συνοδά προβλήματα της νοητικής αναπηρίας και συννοσηρότητα
  • Η εξελικτική  πορεία των ατόμων με νοητική αναπηρία
  • Σύγχρονες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση των παιδιών  με νοητική αναπηρία
  • Στρατηγικές και πρακτικές παρέμβασης στην εκπαίδευση παιδιών με νοητική αναπηρία
  • Συζήτηση

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΠΟΥΖΑ Η Μπουζά Αιμιλία είναι πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.Έχει εκπαιδευτεί στη χορήγηση του Fairy Tale Test, ένα ψυχοδιαγνωστικό εργαλείο που αποσκοπεί στην εις βάθος διερεύνηση της προσωπικότητας των παιδιών, στα Children Apperception Test (CAT) και Thematic Apperception Test (TAT), που είναι τεστ προσωπικότητας, για παιδιά και ενήλικες αντίστοιχα, και αποσκοπούν στη διάγνωση και το σχεδιασμό της θεραπευτικής προσέγγισης του υποκειμένου, στη χορήγηση της ημιδομημένης ψυχιατρικής συνέντευξης K-SADS-PL και στην χορήγηση, βαθμολόγηση και ερμηνεία των Ελληνικών Κλιμάκων WISC-III για την αξιολόγηση της νοημοσύνης του παιδιού και του εφήβου. Ειδικεύεται στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική και την Ατομική και Ομαδική Ψυχοθεραπεία Ψυχοδυναμικού Τύπο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΗ 16/03/2014 Ώρες: 17:00- 22:00

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 60 ΕΥΡΩ (50 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΑΝΕΡΓΟΥΣ)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ 211-2143425 ΚΙΝ 69721526456972152645