Κινούμαι σημαίνει ΖΩ. Αλλάζοντας την κίνηση μας, αλλάζουμε τη Ζωή μας!

dance-movement-therapyDance Movement Therapy’ s Sessions με την Κωνσταντία Σταύρου

«Κινούμαι σημαίνει ΖΩ.

Αλλάζοντας την κίνηση μας, αλλάζουμε τη Ζωή μας!»

Η Χοροθεραπεία είναι μια θεραπευτική μέθοδος, που έχει ως επίκεντρο το άτομο και που χρησιμοποιεί το σώμα και την κίνηση του ως οδηγούς για την αυτογνωσία και την αλλαγή. Η Χοροθεραπεία αποτελεί μια ολιστική θεραπεία, όπου το μυαλό και το σώμα προσεγγίζονται ως μια ενότητα. Στηρίζεται στην πεποίθηση ότι παρεμβαίνοντας με την κίνηση στο σωματικό- βιολογικό επίπεδο παρεμβαίνουμε σε όλα τα επίπεδα της ζωής του ανθρώπου, το πνευματικό, το γνωσιακό- νοητικό, το συναισθηματικό, καθώς και στην συμπεριφορά του. Έτσι, με την Χοροθεραπεία, η κίνηση και ο χορός γίνονται τα εργαλεία για μια ουσιαστική αλλαγή στην ζωή μας.

Η συγκεκριμένη ομάδα απευθύνεται σε ενήλικες και θα πραγματοποιεί εβδομαδιαίες συναντήσεις κάθε Τρίτη 18.00 με 19.30 μ.μ..

ΣΤΟΧΟΣ ΟΜΑΔΑΣ: Nα εμβαθύνουμε στην κίνηση, να εξελίξουμε τις κινησιολογικές φόρμες, να αναπτύξουμε τις ποιότητες κίνησης. Να χρησιμοποιήσουμε το σώμα μας και την κίνηση ως εργαλεία στην προσωπική μας ανάπτυξη και αυτοπραγμάτωση. Να πάρουμε χαρά και ικανοποίηση μέσα από την κίνηση και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας.

Έναρξη Ομάδας: Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 στις 18.00 μ.μ..

Τόπος διεξαγωγής: PhysioPolis |Physical Therapy and Wellness, Χαλάνδρι, www.physiopolis.gr

Κόστος συμμετοχής* 1 συνάντηση €20, 4 συναντήσεις/μήνα €70

* δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες- δήλωση συμμετοχής: Τηλ. 210 68 00 165

Συντονίζει η Κωνσταντία Σταύρου, Χοροθεραπεύτρια- Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Μέλος της Ένωσης Χοροθεραπευτών Ελλάδος, Συνεργάτιδα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.