Καλό Πάσχα!

Καλό Πάσχα_2014

Η ομάδα του «Ψυχο-γραφήματα» εύχεται σ’  όλους Καλό Πάσχα!

       

                                                                         

Υπεύθυνη ιστοσελίδας – Επιστημονική επιμέλεια:
Δήμητρα Διδαγγέλου, Δημοσιογράφος – Ψυχολόγος, MSc Ψυχολογία & Μ.Μ.Ε.

Τα «Ψυχο-γραφήματα» είναι μια υπηρεσία της:

PsiXi_Logo_small