Εισαγωγική Εκπαίδευση στην Ψυχαναλυτική Πράξη

epekeina ψυχαναλυτική πράξηΤριετές πρόγραμμα εισαγωγής στην θεωρία, πρακτική και τεχνική της ψυχαναλυτικής πράξεως.

Απευθύνεται πρωτίστως σε ψυχολόγους, σε φοιτητές κρατικών ΑΕΙ, επίσης σε εκπαιδευτικούς, σε επιστήμονες των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών και γενικότερα των επαγγελμάτων της υγείας.

Παρέχει διαγνωστικές δεξιότητες, τεχνικές ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης και εποπτεία στους εργαζόμενους ενώ προετοιμάζει όσους θέλουν να συνεχίσουν τις πανεπιστημιακές σπουδές τους σε Ψυχαναλυτικές Σχολές της αλλοδαπής.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει τετράωρες διαλέξεις και τριήμερα σεμινάρια θεωρητικά, κλινικά και βιωματικά από τον Οκτώβριο έως τον Ιούνιο εκάστου έτους.


Ι. Διαλέξεις

α) Ευαισθητοποίηση (πρώτο έτος): οκτάμηνος κύκλος 16 τετράωρων ομαδικών συναντήσεων με ποικίλη θεματογραφία και επεξεργασία κλινικών περιπτώσεων.

β) Εμπέδωση (δεύτερο έτος): οκτάμηνος κύκλος 16 τετράωρων ομαδικών συναντήσεων οι οποίες αποσκοπούν στη ενδελεχή μελέτη σημαντικών κειμένων (άρθρων) επί της ψυχαναλυτικής πράξεως. Έμφαση δίνεται στην παρουσίαση και ανάλυση περιπτώσεων σε θεραπεία

γ) Εμβάθυνση (τρίτο έτος): οκτάμηνος κύκλος 16 τετράωρων ομαδικών συναντήσεων επί της εφαρμογής (τεχνική) της ψυχαναλυτικής πράξεως μέσω θεωρητικών αναφορών, διεργασίας κλινικών περιπτώσεων και ομαδικής εποπτείας.

ΙΙ. Τριήμερα σεμινάρια

Έκαστο σεμινάριο περιλαμβάνει:

 • Θεωρητική κατάρτιση
 • Εργαστήρι κλινικής παρουσίασης περιπτώσεων σε θεραπεία
 • Εργαστήρι διεργασίας τυχόν (προσωπικών) ζητημάτων που απασχολούν τους συμμετέχοντες.

Διδάσκοντες: Σάββας Μπακιρτζόγλου, Ψυχολόγος-Ψυχαναλυτής και εξωτερικοί συνεργάτες.
Ο Σάββας Μπακιρτζόγλου από το 1992 έχει την ευθύνη της ψυχολογικής υποστήριξης περιθαλπομένων και εργαζομένων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α, παράρτημα Α.Μ.ΕΑ. Ανατολικής Αθήνας, Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας). Επιπροσθέτως από το 1995 εποπτεύει ασκούμενους ψυχολόγους κατά την πρακτική τους άσκηση στο Θεραπευτήριο προάγοντας σημαντικό κλινικό και ερευνητικό έργο. Είναι τακτικός επιστημονικός συνεργάτης και επισκέπτης καθηγητής των πτυχιακών και μεταπτυχιακών τομέων ψυχολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Παντείου. Ιδιωτεύει ως ψυχαναλυτικός ψυχοθεραπευτής, ενώ από το 2003 διευθύνει τη λειτουργία του Προγράμματος ψυχοθεραπείας και εκπαιδευτικών σεμιναρίων «Επέκεινα»-Ψυχαναλυτική Πράξη.
Χρονική Διάρκεια- Ωράριο

1. Διαλέξεις: Δύο πρωινά Σαββάτου μηνιαίως από Οκτώβριο έως Μάιο και ώρες 9:30 έως 14:00. Συνολικά η κάθε εκπαιδευτική χρονιά περιλαμβάνει 72 ώρες διδακτικής εργασίας.

*Σημείωση: Ενδέχεται κάποια τμήματα να λειτουργούν τις Παρασκευές και ώρα 18:00 έως 22:00.

Κόστος: Έκαστο εκπαιδευτικό έτος 640 ευρώ, 480 φοιτητικό. Η εξόφληση της κάθε χρονιάς γίνεται εφάπαξ ή σε τέσσερις ισόποσες δόσεις.

2. Τριήμερα Σεμινάρια: Τρία έως πέντε έκαστη εκπαιδευτική περίοδο (Οκτώβριος-Μάιος) συνολικής διάρκειας 16 ωρών το καθένα (Παρασκευή απόγευμα έως Κυριακή μεσημέρι).

Κόστος: 130 ευρώ, 110 φοιτητικό (φοιτητές Α.Ε.Ι.). Το κόστος συμμετοχής εκπίπτει σε 100 ευρώ για εγγραφές έως ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής.

Στα κόστη περιλαμβάνονται:

 • βεβαίωση παρακολούθησης
 • εμπεριστατωμένες λεπτομερείς σημειώσεις θεωρίας και πρακτικής επί της ψυχαναλυτικής πράξεως.
 • café, τσάι, βουτήματα λίγο πριν την έναρξη των συναντήσεων και στα διαλείμματα

Επιλογή υποψηφίων: Το κάθε αίτημα ενδιαφέροντος εκδηλώνεται ηλεκτρονικά – συμπλήρωση του σχετικού εντύπου («αίτηση συμμετοχής») – και ακολουθείται από μια συνέντευξη του υποψηφίου με τον κ. Σάββα Μπακιρτζόγλου στα γραφεία του Προγράμματος στην Αθήνα (οδ. Ιοφώντος 16, πλατεία San Diego, περιοχή Caravel, métro Ευαγγελισμός). Κατά τη συνέντευξη ο υποψήφιος καλείται να φέρει μαζί του και να καταθέσει:

 • αποδεικτικό φοιτήσεως ή πτυχίο σπουδών
 • βιογραφικό σημείωμα

Η τελική εγγραφή-κατοχύρωση της συμμετοχής γίνεται με την εξόφληση της πρώτης ετήσιας δόσης (ευρώ 160 ή 120 φοιτητικό) ή την εφάπαξ οικονομική τακτοποίηση (ευρώ 640 ή 480 φοιτητικό).

Η χωρητικότητα της εκπαιδευτικής ομάδας είναι περιορισμένη αφού σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών δε μπορεί να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15). Τηρείται σειρά προτεραιότητας συμμετοχών. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής εγγραφών για την απρόσκοπτη δημιουργία ενός λειτουργικού συνόλου.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: Aπο 1/5/ 2014 έως 10/9/2013

Αξιολόγηση εκπαιδευομένων

Η επιτυχής έκβαση του εκπαιδευτικού Προγράμματος για έκαστο εκπαιδευόμενο βασίζεται:

 • στη συναπτή παρακολούθηση της σειράς των 16 τετράωρων ετήσιων εκπαιδευτικών διαλέξεων. Οι απουσίες δε δύνανται να υπερβαίνουν τον μέγιστο αριθμό των τριών ανά έτος
 • στην παρακολούθηση της πλειοψηφίας των ετήσιων τριήμερων σεμιναρίων
 • στην εκ περιτροπής παρουσίαση επιστημονικών άρθρων και στη συγγραφή σχετικών κειμένων τα οποία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.epekeina.gr)
 • στην εκπόνηση τελικής θεωρητικής και κλινικής διατριβής (τρίτο έτος) η οποία επίσης αναρτάται.

Πληροφορίες επικοινωνίας
Σάββας Μπακιρτζόγλου

Ψυχολόγος – Ψυχαναλυτής

Αθήνα, Ιοφώντος 16

Πλατεία San Diego, πλησίον Caravel

métro  Ευαγγελισμός

Τηλ.: 210 8958269 – Fax: 210 8995436

Κιν.: 6977 651489

e-mail: info@epekeina.gr, sbakirtzoglou@yahoo.gr

http://www.epekeina.gr

_______________________________________________________________

Ο Σάββας Μπακιρτζόγλου από το 1992 έχει την ευθύνη της ψυχολογικής υποστήριξης περιθαλπομένων και εργαζομένων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α, παράρτημα Α.Μ.ΕΑ Ανατολικής Αθήνας και παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας», του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας). Επιπροσθέτως από το 1995 εποπτεύει ασκούμενους ψυχολόγους κατά την πρακτική τους άσκηση στον Φορέα προάγοντας σημαντικό κλινικό και ερευνητικό έργο. Είναι τακτικός επιστημονικός συνεργάτης / επισκέπτης διδάσκων των πτυχιακών και μεταπτυχιακών τομέων ψυχολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών / Παντείου και εισηγητής της ψυχαναλυτικής σκέψης και πρακτικής στο Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας. Ιδιωτεύει ως ψυχαναλυτής- ψυχοθεραπευτής, ενώ από το 2003 διευθύνει τη λειτουργία του Προγράμματος ψυχοθεραπείας και εκπαιδευτικών σεμιναρίων «Επέκεινα»-Ψυχαναλυτική Πράξη.