Η Ευρώπη μέσα έξω

amakaΗ αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία ΑMAKA συµµετέχει σε ένα διευρωπαϊκό πρωτοποριακό πρόγραµµα µε τίτλο «E.U.R.O.P.E.» EUROPEAN UNION RAPPROCHEMENT FOR OFFENDERS AND PUPILS EDUCATION, στα πλαίσια του χρηµατοδοτικού προγράµµατος EUROPE FOR CITIZENS. Το πρόγραµµα «E.U.R.O.P.E.», ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ, πραγµατοποιείται µε πρωτοβουλία του Πανεπιστηµίου Collegium Civitas στην Πολωνία και σε συνεργασία µε µη κυβερνητικές οργανώσεις από την Πολωνία, Sławek Foundation, και την Ουγγαρία, Valto-sav Alapitvany.

Ο στόχος του προγράµµατος E.U.R.O.P.E. είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των φυλακισµένων, των πρώην φυλακισµένων και των νέων που είναι επιρρεπείς σε παραβάσεις και στην περιθωριοποίηση, καθώς, επίσης, και η ενθάρρυνση της συµµετοχής τους στα κοινωνικά ζητήµατα. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε την υλοποίηση εκπαιδευτικών εργαστηρίων και δηµιουργικών σεµιναρίων για τις προαναφερθείσες οµάδες και για όσους ασχολούνται µε το σωφρονιστικό κλάδο (σωφρονιστικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, κοινωνικούς λειτουργούς, µη κυβερνητικές οργανώσεις και εθελοντές). Θα αναπτυχθούν καινοτόµες τεχνικές, εργαλεία και πρακτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρόγραµµα θα εφαρµόσει διάφορες µεθόδους εκπαίδευσης ανάλογα µε τις οµάδες στις οποίες στοχεύει. Συγκεκριµένα:

1. Κατάρτιση: θα διδάξει τους εθελοντές και τους φυλακισµένους µέσω της δράσης και της προσοµοίωσης, µε τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού για ανατροφοδότηση.

2. Σεµινάρια για την ενθάρρυνση του διαλόγου: ΜΚΟ και σωφρονιστικές υπηρεσίες.

3. Προσωπικές εµπειρίες από πρώην φυλακισµένους µε σκοπό την ενηµέρωση των φοιτητών ή των νέων παραβατών.

4. Δηµιουργικά εργαστήρια για τις καθηµερινές δραστηριότητες των φυλακισµένων:

i. Εργαστήρια τέχνης, π.χ. γκράφιτι, ιστορίες σε σκίτσα, σχεδιάγραµµα «χαρτών της ΕΕ»

ii. Μαθήµατα θεάτρου

iii. Εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών ως απάντηση στις απειλές ασφαλείας δεδοµένων (πολλές φυλακές έχουν εξοπλιστεί µε ηλεκτρονικούς υπολογιστές από κεφάλαια της ΕΕ)

iv. Εργαστήρι φωτογραφίας και ταινιών

v. Ραδιοφωνική εκποµπή για την ΕΕ µέσω του ραδιοφωνικού σταθµού µέσα από τις φυλακές

5. Μια έκθεση ή µια συναυλία αφιερωµένη στην ελευθερία στην ΕΕ.

Χρονοδιάγραµµα Υλοποίησης Προγράµµατος

Το πρόγραµµα υλοποιείται από τον Οκτώβριο 2015 και θα διαρκέσει έως το Μάρτιο 2017.

Χρονοδιάγραµµα εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν στην Ελλάδα υπό τη διοργάνωση της Μ.Κ.Ο. ΑΜΑΚΑ:

4ήµερη εκπαίδευση εθελοντών: 18-21 Απριλίου 2016

2ήµερο σεµινάριο για τις µη κερδοσκοπικές οργανώσεις: Ιούνιος 2016

2ήµερο σεµινάριο για τους σωφρονιστικούς και διοικητικούς υπαλλήλους και τους κοινωνικούς λειτουργούς: Ιούνιος 2016

4ήµερη εκπαίδευση για τους φυλακισµένους και πρώην φυλακισµένους (καθοδηγούµενη από τους εκπαιδευµένους εθελοντές): Σεπτέµβριος 2016

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα.

* Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων (26 συνολικά) θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης του προγράµµατος στους συµµετέχοντες από το Πανεπιστήµιο Collegium Civitas.

Χώρος Διεξαγωγής : Σατωβριάνδου 34, 2ος όροφος,
Κτήριο Green Light Project  ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
Στάση Μετρό Ομόνοια
Ημερομηνίες: Δευτέρα 18 Απριλίου – Πέμπτη 21  Απριλίου 2016
Ώρες: 10:00-15:00

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  www.amaka.gr , +30 2117801256

Κατεβάστε ΔΗΛΩΣΗ_ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ_E.U.R.O.P.E_Amaka