Η δημιουργία μιας παράστασης θεραπευτικού θεάτρου

Το 2011 το Φεστιβάλ Νάξου εισέρχεται στη δεύτερη δεκαετία της συνεχούς διοργάνωσής του. Από τις 26 μέχρι τις 29 Αυγούστου 2011 διοργανώνεται σεμινάριο Δραματοθεραπείας με τον Robert Landy, Καθηγητή Drama Therapy στο New York University.

Οι συμμετέχοντες σ’ αυτό το 4ημερο σεμινάριο θα δημιουργήσουν μια προσωπική ιστορία στο πλαίσιο μιας δραματοθεραπευτικής διαδικασίας, την οποία και θα δραματοποιήσουν με τη μορφή παράστασης κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Όλοι οι συμμετέχοντες θα συνεργαστούν σε υποομάδες ώστε να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν ένα δρώμενο. Στη συνέχεια, θα επικεντρωθούμε στο καθρέφτισμα των συμμετεχόντων μέσα από τις επί σκηνής δράσεις και στη σύνδεση τους με τις ιστορίες της πραγματικής τους ζωής. Στο τέλος όλοι οι συμμετέχοντες θα προσπαθήσουν να αναπτύξουν ένα μοντέλο θεραπευτικής παράστασης, το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα θεραπευτικά, θεατρικά, και εκπαιδευτικά πλαίσια.
Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Πύργος Μπαζαίου
12o χλμ. οδού Χώρα Νάξου – Αγιασσός
Τηλ. 22850 31402
www.bazeostower.gr