Εργασιακή Ψυχολογία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Η Ακαδημία Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής σας προσκαλεί στην Ανοιχτή Παρουσίαση του Προγράμματος «Εργασιακή Ψυχολογία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων».

Περιγραφή Προγράμματος:
Η Ακαδημία  Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής ακολουθώντας τις εργασιακές εξελίξεις, δημιούργησε το εντατικό πρόγραμμα πλήρους επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Εργασιακή Ψυχολογία και τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, συνολικής διάρκειας 100 ωρών. Το πρόγραμμα αποτελείται από 25 τετράωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις με συχνότητα δύο απογεύματα την εβδομάδα, Δευτέρα και Τετάρτη από 6.00 μ.μ. έως 10.00 μ.μ.
To πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρει εκπαίδευση σε βάθος σε μια εκτεταμένη θεματική ύλη που καλύπτει δύο επαγγελματικά διπλώματα, ύλη η οποία συνήθως καλύπτεται σε προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας και με πολύ υψηλότερο χρηματικό κόστος.  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλήρη θεωρητική κατάρτιση καθώς και πρακτική άσκηση. Οι μέθοδοι που ακολουθούνται περιλαμβάνουν συμμετοχική συζήτηση, role playing, μελέτη περιπτώσεων, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις και Ελληνική και Διεθνή Αρθρογραφία.

Σκοπός:
Σκοπός του προγράμματος είναι η  κατανόηση των αρχών της Ψυχολογίας της Εργασίας, η αποτελεσματική διαπροσωπική  επικοινωνία στην εργασία, η αναγνώριση και αποστιγματοποίηση των ψυχικών παθήσεων, η διαχείριση του εργασιακού στρες και φυσικά η σωστή επιλογή, ένταξη και ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας εταιρείας, η κατανόηση της σπουδαιότητας των ανθρώπων της, η ενδυνάμωση και παρακίνηση τους,  και τελικά η αποτελεσματική διαχείριση ενός Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται στις εξής τέσσερις κατηγορίες σπουδαστών:
Στον σπουδαστή της Επιστήμης της Ψυχικής Υγείας, αλλά και άλλων Ανθρωπιστικών Σπουδών, που ενδιαφέρεται να εξετάσει σε βάθος την προσέγγιση της Εργασιακής Ψυχολογίας.
Στον Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας που ενδιαφέρεται να εργαστεί ως Ψυχολόγος Εργασίας ή Σύμβουλος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Στον υποψήφιο νέο εργαζόμενο που επιθυμεί να εργασθεί στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και θέλει να εμβαθύνει σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού ώστε να αποτελέσει δυναμικό υποψήφιο επιλογής.
Στον εργαζόμενο οποιουδήποτε τμήματος που επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με τις δομές και τις αρχές που διέπουν την Εργασιακή Ψυχολογία και την Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων.

Πιστοποίηση:
Στους αποφοίτους του προγράμματος χορηγείται Δίπλωμα στην Εργασιακή Ψυχολογία και τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Χώρος: Ακαδημία Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής
Διεύθυνση: Χαροκόπου 45, Καλλιθέα
Ημερομηνία: Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011
Ώρες:19.00 – 21.00
Τηλ. γραμματείας: 210 8219210
email: info@psychotherapia.gr
www.psychotherapia.gr
Η είσοδος στην Παρουσίαση Προγράμματος είναι ΔΩΡΕΑΝ