Επαγγελματικό Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

kentro efarmosmenis psychotherapeias kai symvouleutikisIIΈναρξη νέων τμημάτων Θεσσαλονίκη: Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014 – Χανιά: 18 Ιανουαρίου 2014

Αντικείμενο Εκπαίδευσης: Το πρόγραμμα μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής, παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη θεωρία καθώς και στις κλινικές εφαρμογές του μοντέλου. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν α) την κατανόηση της σημασίας της θεραπευτικής διαδικασίας, β) την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των τεχνικών του Γνωσιακού-Συμπεριφορικού μοντέλου, γ) την εξοικείωση με τις ψυχικές διαταραχές, την κλινική αξιολόγηση των θεραπευομένων και τη διαγνωστική διαδικασία, και δ) την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην κλινική εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου στην αντιμετώπιση των Ψυχικών Διαταραχών.

Προϋποθέσεις εγγραφής: Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται αποκλειστικά σε κατόχους πτυχίου ή διπλώματος ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής και άλλων συναφών κλάδων από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο ή κολέγιο της Ελλάδας ή του εξωτερικού, καθώς και σε ψυχιάτρους και ειδικευόμενους ψυχιάτρους. Γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές των παραπάνω κλάδων με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις πανεπιστημιακές τους σπουδές μέχρι την ολοκλήρωση των δύο πρώτων ετών του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο κύκλους εκπαίδευσης.

Ο Πρώτος Κύκλος διαρκεί δύο ακαδημαϊκά έτη και αποτελείται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία περιλαμβάνουν 340 ώρες με θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιστατικών, παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου, επίδειξη τεχνικών από τους εισηγητές, παίξιμο ρόλων, αλλά και προβολή σειράς εκπαιδευτικών βίντεο εφαρμοσμένων εργαστηρίων ΓΣΨ, καθώς και 40 ώρες αφιερωμένες σε πρακτική εξάσκηση μέσω webtutorials.  Για κάθε θεματική ενότητα παρέχονται αναλυτικές σημειώσεις και προτεινόμενη βιβλιογραφία από τον εκάστοτε εισηγητή. Επί πλέον της θεωρητικής κατάρτισης, ο πρώτος κύκλος εκπαίδευσης περιλαμβάνει 25 ώρες ομαδικών συναντήσεων αυτογνωσίας και εποπτείας, καθώς και 75 ώρες εποπτευόμενης ατομικής και ομαδικής κλινικής άσκησης.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποιούνται Παρασκευές και Σαββατοκύριακα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες ( με συχνότητα κατά προσέγγιση 1 μάθημα το μήνα). Σύνολο 20 Παρασκευές – Σαββατοκύριακα, 10 το πρώτο και 10 το δεύτερο ακαδημαϊκό έτος. Τα ωράρια παρακολούθησης ανά έτος έχουν ως εξής: Για τα πρώτα 5 μαθήματα οι ώρες παρακολούθησης είναι Παρασκευές 6 μμ. με 10 μμ. και Σαββατοκύριακα 10 πμ. με 6 μμ. Για τα επόμενα 5 μαθήματα οι ώρες παρακολούθησης διαμορφώνονται σε Παρασκευές 6.30 μμ. με 9 μμ. (Ομάδες Αυτογνωσίας/ Εποπτείας) και Σαββατοκύριακα 10 πμ. με 6 μμ.

Με την ολοκλήρωση των δύο ετών εκπαίδευσης και την ικανοποίηση όλων των προϋποθέσεων αποφοίτησης, χορηγείται στους αποφοίτους Δίπλωμα στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Οι απόφοιτοι του διετούς κύκλου έχουν τη δυνατότητα να γίνουν τακτικά μέλη του British Association for Counselling & Psychotherapy (BACP).

Συνολικές Προϋποθέσεις Αποφοίτησης Πρώτου Κύκλου:

Παρακολούθηση διαλέξεων και Ομαδικών Συναντήσεων

75 ώρες εποπτευόμενης κλινικής εργασίας (τουλάχιστον 1 ολοκληρωμένο περιστατικό)

2 Εργασίες 5.000 Λέξεων με Ανάλυση Περιστατικών

Προφορική Παρουσίαση των Δύο Εργασιών Ανάλυσης  Περιστατικού

2 Βιβλιογραφικές  Εργασίες 3.000 Λέξεων

Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις εφ’ όλης της Ύλης  στο τέλος κάθε έτους

Ημερολόγιο Εποπτείας

Αξιολόγηση Δεξιοτήτων στο τέλος κάθε έτους
Ο Δεύτερος Κύκλος διαρκεί πέντε μήνες και απευθύνεται στους αποφοίτους του πρώτου κύκλου καθώς και σε αποφοίτους παρόμοιων προγραμμάτων άλλων σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν πλήρη εξειδίκευση στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Ο δεύτερος κύκλος αποτελείται από 25 ώρες ομαδικής εποπτείας, 75 ώρες εποπτευόμενης κλινικής εργασίας, καθώς και από 70 ώρες εξειδικευμένων διαλέξεων. Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις  πραγματοποιούνται Παρασκευές, 6.30 μ.μ. – 9.30 μ.μ., και Σαββατοκύριακα, 10.00 π.μ. – 6.00 μ.μ. σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Σύνολο 10 Παρασκευές και 5 Σαββατοκύριακα σε πέντε μήνες.  Στους αποφοίτους του Δεύτερου Κύκλου εκπαίδευσης χορηγείται Δίπλωμα Εξειδίκευσης (Diploma Advanced) στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στο British Association for Counselling & Psychotherapy (BACP) με στόχο την πιστοποίησή τους ως θεραπευτές. Για να λάβουν την αναγνώριση τους ως θεραπευτές, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τους δύο κύκλους του εκπαιδευτικού μας προγράμματος (διάρκειας 450 ωρών διδασκαλίας, 50 ωρών ομαδικών συναντήσεων εποπτείας και 150 ωρών εποπτευόμενης κλινικής εργασίας) και κατόπιν να συμπληρώσουν ώρες εργασίας με 1.5 ώρες εποπτείας ανά μήνα εργασίας.

Προϋποθέσεις Αποφοίτησης Δεύτερου Κύκλου:

25 ώρες ομαδικής εποπτείας

75 ώρες εποπτευόμενης κλινικής εργασίας (τουλάχιστον 2 ολοκληρωμένα περιστατικά)

70 ώρες εξειδικευμένων διαλέξεων

Ημερολόγιο Εποπτείας

Ολοκλήρωση Ατομικής Ψυχοθεραπείας Σπουδαστή

Κόστος Πρώτου Κύκλου Προγράμματος ΑΘΗΝΑ – ΧΑΝΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 

Ιδιώτες: 1900 ευρώ ανά έτος
Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ ανά έτος

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 άτοκες μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό. Στο ποσόν περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα βασικά βιβλία και εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής στο info@psychotherapia.gr ή τηλεφωνήστε στο 210 8219210.

Κόστος Δεύτερου Κύκλου Προγράμματος ΑΘΗΝΑ – ΧΑΝΙΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 

Ιδιώτες: 1000 ευρώ
Φοιτητές/Άνεργοι: 800 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτικές χρεώσεις, διδακτέα ύλη, κόστος ατομικής θεραπείας και εποπτείας πατήστε εδώ  http://psychotherapia.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=10