Έναρξη τμημάτων Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

Η Ακαδημία Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής ανακοινώνει την έναρξη τριών νέων τμημάτων Γνωσιακής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στην Πάτρα, Κύπρο (Λευκωσία)  & Αθήνα.

Το διετές πρόγραμμα  εκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, παρέχει ολοκληρωμένη, εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη θεωρία καθώς και στις κλινικές εφαρμογές του μοντέλου. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος περιλαμβάνουν α) την κατανόηση της σημασίας της θεραπευτικής διαδικασίας, β) την απόκτηση ολοκληρωμένης γνώσης της θεωρίας και των τεχνικών του Γνωσιακού-Συμπεριφορικού μοντέλου και γ) την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων στην κλινική εφαρμογή των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου στην αντιμετώπιση των Ψυχικών Διαταραχών.

Το πρόγραμμα αποτελείται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία περιλαμβάνουν θεωρητικές εισηγήσεις, παρουσίαση και συζήτηση κλινικών περιστατικών, παρουσίαση, ανάλυση και πρακτικές εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών του μοντέλου καθώς και εκπαιδευτικές ασκήσεις (role play). Τα μαθήματα των τμημάτων Πάτρας και Κύπρου θα διεξάγονται Σαββατοκύριακα 10.00 π.μ. έως 7.00 μ.μ. σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Τα μαθήματα του τμήματος Αθηνών θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 6.30 μ.μ. έως 10.00 μ.μ.

Επί πλέον της παραπάνω κύριας εκπαίδευσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει εποπτευόμενη κλινική πρακτική, ομάδες εποπτείας / ανάπτυξης καθώς και ατομική / ομαδική θεραπεία.

Στους αποφοίτους του προγράμματος χορηγείται Δίπλωμα στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία. Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να γίνουν πλήρη μέλη του British Association for Counselling & Psychotherapy (BACP).

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, συμβουλευτικής, ψυχοθεραπείας ή άλλων συναφών κλάδων, αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ή κολεγίου της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
Διάρκεια Σπουδών: Δύο ακαδημαϊκά έτη.
Δίδακτρα: 1900 € το χρόνο.
Έναρξη τμημάτων:
Τμήμα Πάτρας:  Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011
Τμήμα Κύπρου: Σάββατο 5 Φεβρουαρίου 2011
Τμήμα Αθήνας: Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Τηλ. γραμματείας: 210 8219210
email: info@psychotherapia.gr
Ώρες γραμματείας: Τρίτη – Παρασκευή 12.00 μ.μ. – 7.00 μ.μ. και Σάββατα 9.30 π.μ. – 12.30 μ.μ.
www.psychotherapia.gr