Εκπαίδευση στο σταθμισμένο εργαλείο αξιολόγησης της νοημοσύνης παιδιών και εφήβων WISC-III

ΨυχοδόςΤο τεστ νοημοσύνης WISCIII είναι ένα από τα πλέον έγκυρα και αξιόπιστα διαγνωστικά εργαλεία για την αξιολόγηση τις νοημοσύνης των παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας. Καλύπτει παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 ετών. Αποτελείται από 12 δοκιμασίες, έξι λεκτικές και έξι πρακτικές. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διάγνωση της νοητικής υστέρησης, της χαρισματικότητας, των ποικίλλων νοητικών δυνατοτήτων και ελλειμμάτων του παιδιού-εφήβου, καθώς για τη διαφοροδιάγνωση από ψυχοσυναισθηματικές ασθένειες.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ψυχολόγους που καλούνται να αξιολογήσουν τη νοημοσύνη και να διαγνώσουν γνωστικά και ψυχολογικά προβλήματα παιδιών- εφήβων, καθώς και σε άλλους επαγγελματίες ψυχικής υγείας (παιδοψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές κ.α.), οι οποίοι είναι οι αποδέκτες των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και καλούνται να συνεργαστούν στην αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών αυτών.
Θεματικές ενότητες :
1.Η έννοια της νοημοσύνης (ορισμοί, θεωρίες, ρόλος της κληρονομικότητας-περιβάλλοντος, αξιολόγηση),  μέτρηση της νοημοσύνης και αρχές δεοντολογίας
2. Συνέντευξη με τους γονείς- λήψη ιστορικού και η συνάντηση με το παιδί-έφηβο
3.Το ελληνικό WISC-III – Οι υποκλίμακες,- λεκτικές και πρακτικές
4. Διαδικασία  χορήγησης (ειδικά και για παιδιά με ΔΕΠΥ, ειδικές ικανότητες, φάσμα αυτισμού) , βαθμολόγηση και δημιουργία διαγράμματος
5. Τα στάδια της ερμηνείας, η διατομική και ενδοατομική ερμηνεία των αποτελεσμάτων και ειδικά θέματα
6. Συγγραφή της έκθεσης εκτίμησης της νοητικής λειτουργίας και ψυχοεκπαιδευτικές προτάσεις
7. Κλινική εφαρμογή σε παιδιά με νοητική υστέρηση, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, συναισθηματικές διαταραχές, χαρισματικότητα, κώφωση, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, σοβαρή διαταραχή της επικοινωνίας, κινητικές αναπηρίες
8. Η συνεδρία παρουσίασης των αποτελεσμάτων στους γονείς και η συνεδρία παρουσίασης των αποτελεσμάτων στο παιδί -έφηβο.
Συμπεριλαμβάνεται πρακτική άσκηση σε πραγματικά περιστατικά και role playing, η οποία περιλαμβάνει εξάσκηση στη χορήγηση  σε πραγματικό περιστατικό και  εξατομικευμένη διδασκαλία πάνω στη βαθμολόγηση και τη συγγραφή της εκτίμησης του εκπαιδευόμενου.
Χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.
Διάρκεια εκπαίδευσης:        40 ώρες (θεωρία 30 ώρες- πρακτική 10ώρες)
Ημερομηνίες διεξαγωγής:  Σαββατοκύριακα: 14-15,21-22,28-29/5 (16:30-20:30).
Κόστος συμμετοχής:           350€ (μη συμπεριλαμβανομένων φόρων).
Φοιτητές- άνεργοι :  245€.
Εκπαιδεύτρια:                       Άννα Φαρδή- Κλινική Ψυχολόγος Msc
Η Άννα Φαρδή έχει εξειδικευτεί στις διαγνωστικές εκτιμήσεις της ψυχικής, της νοητικής και της νευροψυχολογικής λειτουργίας με ψυχομετρικά εργαλεία σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (μεταπτυχιακό Κλινικής Ψυχολογίας), στο Mills College, California, U.S., στο University of Padova, Italy και στο The Centre, London. Από το 2008 συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την διαγνωστική εκτίμηση όπως το Παιδοψυχολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Αττικόν, το Χριστοδούλειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και το Κέντρο Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής & Προσωπικής Ανάπτυξης Ψυχοδός.