Εκπαίδευση στα ερωτηματολόγια και προφίλ του συστήματος Achenbach για εμπειρικά βασισμένη αξιολόγηση της Ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας και των κλινικών συνδρόμων παιδιών και εφήβων σχολικής ηλικίας

ΨυχοδόςΕισαγωγή

Τα ερωτηματολόγια του Thomas Achenbach (Child behavior Check list για γονείς παιδιών 6-18 ετών, Teachers rating scale για δασκάλους παιδιών 6-18 ετών, Youth Self Report για εφήβους 11-18 ετών) αποτελούν έναν από τους διεθνώς πιο αναγνωρισμένους τρόπους αξιολόγησης της συμπεριφορικής και συναισθηματικής λειτουργίας, της λειτουργικότητας, των διαπροσωπικών σχέσεων, των κοινωνικών δυσκολιών, της σχολικής επίδοσης και των ικανοτήτων του παιδιού και εφήβου σχολικής ηλικίας.

Πολλαπλοί πληροφοριοδότες συμπληρώνουν στις αξιολογήσεις την εκτίμηση τους για εμφάνιση συμπτωμάτων που συνιστούν κλινικά σύνδρομα όπως άγχος, κατάθλιψη, σωματικά ενοχλήματα, κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα σκέψης, παράβαση κανόνων, επιθετική συμπεριφορά και άλλα προβλήματα για τα παιδιά, ενώ αυτές οι πληροφορίες μετατρέπονται σε διαγνώσεις κατα DSM-V και ομαδοποιούνται σε εσωτερικευμένα και εξωτερικευμένα προβλήματα. Τα ερωτηματολόγια έχουν σταθμιστεί και προσαρμοστεί στον ελληνικό πληθυσμό με επιστημονική υπεύθυνη την Καθ. Ρούσου.

Οι ψυχομετρικές αυτές δοκιμασίες αποτελούν την βάση για τον καθορισμό των αναγκών και τη δημιουργία της κατάλληλης παρέμβασης στο οικογενειακό ή στο σχολικό πλαίσιο, βοηθούν στην αρχική ανίχνευση ψυχοπαθολογικών μορφών (δυσθυμία, μείζων κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχή άγχους αποχωρισμού, φοβία, σωματοποιητική διαταραχή, σωματόμορφη διαταραχή, διαταραχές διαγωγής, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας-τύπος απροσεξίας και τύπος υπερκινητικότητας/παρορμητικότητας, γενικευμένες-ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, εναντιωματικές διαταραχές), εκτιμούν τη προσαρμοστική και δυσπροσαρμοστική λειτουργικότητα και την πιθανή ψυχοπαθολογική συννοσυρότητα παιδιών και εφήβων στο φάσμα της ειδικής αγωγής, ενώ αξιολογούν την επιτυχία ή μη μιας θεραπευτικής ή εκπαιδευτικής παρέμβασης.

Τα ερωτηματολόγια του Thomas Achenbach παρέχουν έναν γρήγορο και οικονομικό τρόπο να γίνει σταθμισμένη αξιολόγηση από πολλούς πληροφοριοδότες, δεδομένο που είναι απαραίτητο για την ολοκληρωμένη ψυχολογική αξιολόγηση ενός παιδιού και εφήβου.

Σκοπός

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας καθώς και σε επαγγελματίες άλλων ειδικοτήτων (εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς) την ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση και υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται για τη χορήγηση των ψυχομετρικών αυτών δοκιμασιών.

Θεματολογία
Ακολουθεί η θεματολογία που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του σεμιναρίου:
Θεωρητική εκπαίδευση

 • Ψυχολογική αξιολόγηση και αρχές δεοντολογίας
 • Ιστορικό ανάπτυξης των ερωτηματολογίων
 • Αναλυτική παρουσίαση κάθε ερωτηματολογίου,  τρόπος χορήγησης,  τρόπος βαθμολόγησης και ερμηνεία των ευρημάτων
 • Ερμηνεία των μορφών ψυχοπαθολογίας σύμφωνα με το σύστημα του Achenbach και το DSM-V
 • Γραπτή αναφορά και ανατροφοδότηση στον ενδιαφερόμενο
 • Πρακτικές εφαρμογές των ερωτηματολογίων
 • Χρήση των ερωτηματολογίων στην προληπτική ανίχνευση δυσκολιών, στη θεραπεία, στην εκπαίδευση, στην εύρεση συννοσηρότητας σε παιδιά του φάσματος της ειδικής αγωγής

Κλινική εκπαίδευση

 • Role-playing
 • Δημιουργία προφίλ και γραπτής αναφοράς για ένα περιστατικό από τους εκπαιδευόμενους.

Εισηγητής
Το σεμινάριο εισηγείται η κ.Άννα Φαρδή.

Η Άννα Φαρδή είναι Κλινική Ψυχολόγος, M.Sc. . Έχει εξειδικευτεί στις διαγνωστικές εκτιμήσεις της ψυχικής, της νοητικής και της νευροψυχολογικής λειτουργίας με ψυχομετρικά εργαλεία σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (μεταπτυχιακό Κλινικής Ψυχολογίας), στο Mills College, California, U.S., στο University of Padova, Italy και στο The Centre, London.

Από το 2008 συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την διαγνωστική εκτίμηση όπως το Παιδοψυχολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Αττικόν, το Χριστοδούλειο Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας και το Κέντρο Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής & Προσωπικής Ανάπτυξης Ψυχοδός.

Ημερομηνίες και ώρες διεξαγωγής
12-13 Μαρτίου 2016

 • Ώρα έναρξης : 15.30
 • Ώρα λήξης: 20.30

Χώρος διεξαγωγής
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στους χώρους της ΨΥΧΟΔΟΥ, Παράσχου Αχιλλέως 85, Αθήνα (Γκύζη).
Κόστος συμμετοχής
Τιμή 200€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Για κατοχύρωση θέσης θα πρέπει, σε συνεννόηση με τη γραμματεία της Ψυχοδού, να καταβληθεί  προκαταβολή του ποσού.
Βεβαιώσεις
Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν πιστοποιητικά συμμετοχής, εγκεκριμένα από το Κέντρο Ψυχοθεραπείας, Συμβουλευτικής & Προσωπικής Ανάπτυξης Ψυχοδός.
Επιπλέον Παροχές

 • Παρέχονται όλα τα ερωτηματολόγια
 • Booklet με δημοσιευμένο υλικό σχετικά με το ερωτηματολόγιο Achenbach, την κλινική και ερευνητική του χρήση, τον τρόπο βαθμολόγησης, την δημιουργία του διαγράμματος, την ερμηνεία και την συγγραφή της γραπτής αναφοράς
 • CD με την παρουσίαση του σεμιναρίου

Δηλώσεις συμμετοχής
Info@psychodos.gr   και t. 210-6421184, 210-6421104