Δεξιότητες Συμβουλευτικής & Βασικές Αρχές Επικοινωνίας

Το σεμινάριο έχει στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις κύριες θεωρίες και βασικές αρχές στο χώρο της Συμβουλευτικής και την εκπαίδευση σε σύγχρονες Τεχνικές σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Μέσα από βιωματικές και θεωρητικές προσεγγίσεις θα καταφέρουν να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται να έχει ένας Σύμβουλος στη δουλειά του, καθώς και τους περιορισμούς και τα όρια στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τα στάδια των συναντήσεων και τη δομή της Συμβουλευτικής διαδικασίας, τα στοιχεία λήψης Ιστορικού, τις απαιτούμενες δεξιότητες λεκτικής και εξωλεκτικής επικοινωνίας και θα κατανοήσουν τη χρησιμότητα της γνώσης και του βιώματος στους συγκεκριμένους τομείς σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Η βασική μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί θα είναι η ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων και η κατανόηση της όλης διαδικασίας μέσα από θεωρητικές και βιωματικές προσεγγίσεις.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς λειτουργούς, Παιδαγωγούς, Συμβούλους, Πτυχιούχους & Φοιτητές Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας    

Θεματικές Ενότητες – Περιεχόμενο

-Χαρακτηριστικά αποτελεσματικού Συμβούλου

-Ο ρόλος του Συμβούλου & οι στόχοι της Συμβουλευτικής

-Παροχή Συμβουλευτικής – χώροι, ομάδες

-Φάσεις στην πορεία της Συμβουλευτικής Διαδικασίας

-Θεωρητικές προσεγγίσεις Συμβουλευτικής

-Ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών επικοινωνίας

-Αξιώματα και δεξιότητες επικοινωνίας

-Η αποτελεσματική επικοινωνία

-Συσχέτιση επικοινωνίας – αυτογνωσίας

-Σύνδεση μεταξύ επικοινωνίας και Συμβουλευτικής

Εισηγήτρια:Μαρίνα Τρυψιάνη, Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχολόγος, Β.Α Ψυχολογίας, Roosevelt Univ. Chicago, M.A Ψυχολογίας Roosevelt Univ. Chicago, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών του Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ.    
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ημερομηνίες: 19, 20 Μαρτίου, 1, 2 Απριλίου 2011
Διάρκεια: 24 ώρες
Χώρος: Ison Psychometrica
Διεύθυνση: Τσιμισκή 123, Θεσσαλονίκη, 7ος όροφος
Τηλ: 2310-233883, 2310-233816
Email: office.tsimiski@ison.gr

Προσφορές
25% για όλες τις εγγραφές του 2011
30% για τους ανέργους
Δυνατότητα επιδότησης από το ΛΑΕΚ 045