Δεξιότητες Συμβουλευτικής (Α’ και Β’ κύκλος)

ΔΙΚΕΨΥ_logo

Ημερομηνίες διεξαγωγής Α΄ Κύκλος: 16-17/11, 30/11, 01/12, 07 – 08/12, 2013, 11-12/01, 2014Β΄ Κύκλος: 25-26/01, 01-02/02, 15-16/02, 08-09/03, 15-16/03, 29-30/03 2014.
Ώρες διεξαγωγής 10:00-15:00, 15:30-20:30
Διάρκεια σεμιναρίου 100 ώρες (40 ώρες ο Α΄ Κύκλος και 60 ώρες ο Β΄ Κύκλος)
Χώρος Διεξαγωγής ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ (Σοφοκλή Βενιζέλου 16 & Ρόδων) Ν. Ηράκλειο Αττικής
 

 

Α’ ΚΥΚΛΟΣ

Ο Α’ κύκλος απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχιάτρους).

Περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

Συμβουλευτική Ψυχολογια

Τι είναι η συμβουλευτική ψυχολογία

Σχέση της συμβουλευτικής ψυχολογίας με την κλινική ψυχολογία

Σχέση της συμβουλευτικής ψυχολογίας με την Ψυχοθεραπεία

Θεωρίες συμβουλευτικής ψυχολογίας

 

Βασικές αρχές συμβουλευτικής

Δέκα μοντέλα παροχής συμβουλών

Είδη συμβουλευτικής

Συνέντευξη και συζήτηση

Χαρακτηριστικά προσωπικότητας συμβούλου

Στοιχεία που πρέπει να αποφεύγει ο σύμβουλος

Βασικά στοιχεία για τη πρώτη συνάντηση/ συνέντευξη με το συμβουλευόμενο Υπόδειγμα λήψης ιστορικού για ενήλικες

 

Δεξιότητες Συμβουλευτικής

Ενεργητική ακρόαση (Παραγωγική ακρόαση και Μη παραγωγική ακρόαση)

Δεξιότητες μη – λεκτικής αποδοχής

Δεξιότητες λεκτικής αποδοχής

Παραδείγματα

Βιωματικές ασκήσεις (2- 3 ατόμων)

Συμβουλευτική εργασία με παιδιά

Χαρακτηριστικά της σχέσης συμβούλου – παιδιού

Επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός συμβούλου παιδιών

Συμβουλευτικές δεξιότητες στα παιδιά

Υπόδειγμα λήψης ιστορικού για τα παιδιά

 

Στόχοι Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και ο ρόλος του συμβουλευτικού ψυχολόγου

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συμβούλου

Πως αντιλαμβάνεται ο συμβουλευόμενος το συμβουλευτικό ψυχολόγο;

Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συμβουλευόμενου

Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ατόμων που ζητούν ψυχολογική βοήθεια και εκείνων που δεν ζητούν;

 

Βασικές αρχές του κώδικα δεοντολογίας/ η τήρηση του απορρήτου 

Πώς μπορούν οι ψυχοθεραπευτές να αποφύγουν την παραβίαση δεοντολογίας και να διαχειριστούν δεοντολογικά ζητήματα όταν αυτά προκύπτουν

Ποιες είναι οι αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας για την διεξαγωγή θεραπείας και η κριτική τους

 

Συμβουλευτική εργασία με τους γονείς

Εκρήξεις θυμού/ Επιθετικότητα

Δυσκολίες ύπνου

Η ζήλια των παιδιών

Βασικές αρχές διαχείρισης της συμπεριφοράς

Η ενίσχυση της συμπεριφοράς

Παραδείγματα περιστατικών


Εκφοβισμός

O Εκφοβισμός στο σχολείο σήμερα (Το φαινόμενο bullying)

Οι διάφορες μορφές του εκφοβισμού

Ατομικές και ομαδικές περιπτώσεις εκφοβισμού

Η διαδικασία του εκφοβισμού

Τι μπορούμε να κάνουμε

Τυπικά χαρακτηριστικά των παιδιών που συνήθως πέφτουν θύματα εκφοβισμού

Συνθήκες που μπορεί να συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκφοβιστικής- επιθετικής συμπεριφοράς

Πιθανές ενδείξεις για τους γονείς ότι το παιδί τους μπορεί να είναι θύμα εκφοβισμού

Παραδείγματα περιστατικών

 

B’ ΚΥΚΛΟΣ

Οι θεματικές ενότητες του Β΄ Κύκλου αποτελούν ξεχωριστές εκπαιδεύσεις ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τις παρακολουθήσουν στο σύνολό τους ή μεμονωμένα.

Ο B΄ κύκλος απευθύνεται σε ψυχολόγους και παιδοψυχίατρους και περιλαμβάνει περισσότερη εμβάθυνση στα παρακάτω ειδικά θέματα:

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (25/01)

Προβλήματα προσαρμογής του παιδιού στο παιδικό σταθμό

Η διαταραχή του «άγχους αποχωρισμού»

Αγχώδεις διαταραχές/ φοβίες

Κατάθλιψη

Σχολική άρνηση

Άλλες συναισθηματικές δυσκολίες (νυχτερινή ενούρηση, άρνηση φαγητού, ψέματα)

Αντιμετώπιση από γονείς και εκπαιδευτικούς

Παραδείγματα περιστατικών


Συμβουλευτική εργασία με εφήβους (26/01)

Στάσεις/ Συμπεριφορές του έφηβου

Ο έφηβος σε σχέση με τους γονείς του

Η σχέση του εφήβου με το σχολείο

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές-ιντερνέτ

Έφηβοι και χρήση ουσιών

Έφηβοι και σεξουαλικότητα

Η συμβουλευτική με εφήβους

Δυσκολίες στη θεραπευτική σχέση και στη διαμόρφωση θεραπευτικών στόχων

Τεχνικές συνέντευξης αύξησης κινήτρου

Παραδείγματα περιστατικών

 

Διαζύγιο (01/02)

Θεωρητικές προσεγγίσεις για την επίδραση του διαζυγίου στα παιδιά

Αντιδράσεις των παιδιών στο χωρισμό των γονέων με βάση την ηλικία τους

Τι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι γονείς πριν μιλήσουν στα παιδιά για το διαζύγιο

Πως οργανώνεται για τα παιδιά η ζωή μετά το διαζύγιο

Μιλώντας στα παιδιά για μια νέα σχέση ή για ένα δεύτερο γάμο

Συμβουλευτική διαζευγμένων γονιών και παιδιών

Παραδείγματα περιστατικών

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (02/02)

Αξιολόγηση, διάγνωση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Τα συναισθήματα και η αντίδραση των γονιών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

Η στάση της οικογένειας στο άμεσο και ευρύτερο περιβάλλον

Τα συναισθήματα που βιώνουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες/ Ο ρόλος τον γονιών

Ο ρόλος τον γονιών στην αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών

Συμβουλές προς του γονείς

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού – δασκάλου στην αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών

Συνεργασία του εκπαιδευτικού με τον ειδικό παιδαγωγό

Ενδείξεις πιθανής μαθησιακής δυσκολίας στο Νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού

Ενδείξεις ειδικών μαθησιακών δυσκολιών στο Γυμνάσιο και το Λύκειο

Παραδείγματα περιστατικών


Θέματα για τη χρόνια και σοβαρή αρρώστια (15/02)

Φάσεις της χρόνιας/ απειλητικής αρρώστιας

Εξέλιξη της χρόνιας νόσου και μοντέλα ασθένειας

Πώς θα εξηγήσουμε στο παιδί τη χρόνια ασθένεια του γονιού του

Γυναίκα και καρκίνος

Ο ρόλος του κλινικού ψυχολόγου στην υπηρεσία των ασθενών με καρκίνο

Το σοβαρά άρρωστο παιδί και η οικογένειά του

Παραδείγματα περιστατικών

 

ΘΡΗΝΟΣ/ ΠΕΝΘΟΣ (16/02)

Θεωρίες για το πένθος/ θρήνο

Μορφές/ εκδηλώσεις θρήνου

Καταστάσεις που οδηγούν σε παθολογικές εκδηλώσεις θρήνου

Θάνατος και θρήνος στα παιδιά

Διαδικασίες και αντιδράσεις θρήνου στα παιδιά

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;

Πρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στις κηδείες;

Τι πρέπει να πουν οι γονείς για το θάνατο;

Παραδείγματα περιστατικών

 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΡΟΦΗΣ (ΔΠΤ) (08-09/03)

Τι είναι οι διαταραχές πρόσληψης τροφής

Ψυχογενής Βουλιμία

Ψυχογενής Ανορεξία

Συμπεριφορές, σκέψεις και συναισθήματα που εμφανίζουν τα άτομα με ΔΠΤ

Αιτιοπαθογένεια και παράγοντες που συντηρούν τις ΔΠΤ

Το Γνωσιακό Συμπεριφοριστικό μοντέλο (ΓΣΜ) για την ερμηνεία και την διατήρηση των ΔΠΤ

Παρέμβαση-Συμβουλευτική υποστήριξη

 

Σύνδρομο Asperger –θεραπευτικες προσεγγισεισ (15/03)

Χαρακτηριστικά του Συνδρόμου Asperger

Σύγκριση αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας και Συνδρόμου Asperger

Αιτιολογία/ Επιδημιολογία/ Πορεία/ Πρόγνωση

Συνοσηρότητα και Σύνδρομο Asperger/ Διαφορική Διάγνωση

Θεωρία του Νου (ΘΤΝ)

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα

Ομιλία/λόγος

Κοινωνικές σχέσεις

Εκφοβισμός και Asperger

Η ζωή μετά το σχολείο

Ενήλικες και σύνδρομο AS

Θεραπευτικές Προσεγγίσεις

 

Συμβουλευτικη στους γονείς των παιδιών με ΔΑΔ (16/03)

Εκπαίδευση Γονέων σχετικά με τη φύση των ΔΑΔ

Εκπαίδευση Γονέων σε βασικά θέματα παρέμβασης (Θετική Ενίσχυση, Διαδικασία Γενίκευσης, Διαμόρφωση Συμπεριφοράς)

Εκπαίδευση στην Αυτονομία & την Αυτοεξυπηρέτηση

Εκπαίδευση στη χρήση της τουαλέτας

Ειδικά Θέματα Γονέων – Προβλήματα Διατροφής/ Προβλήματα Ύπνου

Εκπαίδευση Γονέα στη Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου του Παιδιού

Ο Ρόλος των αδερφών

Ομάδες Στήριξης

 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΥΙΟΘΕΣΙΑ (29-30/03)

Κακοποίηση

Είδη κακοποίησης (Σωματική, Σεξουαλική, Συναισθηματική/Ψυχολογική)

Η παραμέληση

Συμβουλές προς τους γονείς

Αντιμετώπιση/ υποστήριξη και θεραπεία του τραύματος του παιδιού

Υιοθεσία

Αναγνώριση του πόνου και της απώλειας που συνοδεύουν γονείς και παιδί

Τι θα ήθελαν να εκφράσουν τα υιοθετημένα παιδιά

Τι χρειάζεται να ξέρουν οι γονείς

Πρέπει να αποκαλυφθεί το μυστικό

Συμβουλές προς τους γονείς

Κρατικοί φορείς για υιοθεσία

Για εγγραφές, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την on-line αίτηση που θα βρείτε στο ακόλουθο link http://www.dikepsy.gr/index.php/seminar?seminar=9 και το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ θα σας αποστείλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα μας http://www.dikepsy.gr/index.php/seminar  για νέες ανακοινώσεις σχετικά με το σεμινάριο. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10:00-15:00 στα τηλ: 210-2830100 και 6945 558644.