9ο Διεθνές Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο Δελφών

Ο Ξένος

26-29 Αυγούστου 2021, Δελφοί

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

Το 9ο Διεθνές Ψυχαναλυτικό Συμπόσιο Δελφών θα γίνει στις 26-29 Αυγούστου 2021 στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, με θέμα: « Ο Ξένος».

Julia Kristeva : Το Βίωμα του Ξένου Σήμερα

David Bell : Ο Διόνυσος στην Πύλη: Σκέψεις Πάνω στις Βάκχες

Salman Akhtar: Το Άγνωστο, Το Μη Εκπληρούμενο και το Μη Βιωμένο.

Παντελής Μπουκάλας: Από τον Θεμίξενο στον Μισοξενισμό ή Η Περιπλάνηση του Ξένου στην Ελληνική Ποίηση.

Επίσης έγκριτοι ξένοι και έλληνες ψυχαναλυτές θα μιλήσουν σε 18 στρογγυλά τραπέζια και 6 ελεύθερες ανακοινώσεις.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συμποσίου εδώ