Χάρτες αφηγηματικής πρακτικής

Συγγραφέας: Michael White

Στους Χάρτες αφηγηματικής πρακτικής ο Michael White συγκεντρώνει και παρουσιάζει τις θεραπευτικές ιδέες και πρακτικές που συγκροτούν τον πυρήνα της Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας. Μέσω της μεταφοράς της χαρτογράφησης, συνθέτει βήμα-βήμα έναν συστηματικό οδηγό πλοήγησης των ανθρώπων στην ανάληψη ενδυναμωτικών και εμπλουτισμένων αφηγήσεων ζωής. Η κυρίαρχη μονοφωνική διάσταση των προβλημάτων για την προσωπική ταυτότητα αντικαθίσταται από αξιακές θεωρήσεις και κοινωνικές διαστάσεις για τη ζωή. Οι ιδέες του Michael White σκιαγραφούν καινοτόμες θεωρητικές και κλινικές κατευθύνσεις στον χώρο της ψυχοθεραπείας με εφαρμογές σε πεδία όπως η οικογενειακή θεραπεία, η θεραπεία του ψυχικού τραύματος, των εξαρτήσεων, των διατροφικών διαταραχών, του πένθους και της ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ άλλων. Το ανά χείρας βιβλίο αποτελεί ένα ιδανικό ανάγνωσμα για την κατανόηση του πλούτου των προσωπικών ιστοριών και των θεραπευτικών δυνατοτήτων τους τόσο μέσα στην Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία όσο και στις ψυχοθεραπευτικές πρακτικές εν γένει.​

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδόσεις: Oposito
Αριθμός σελίδων: 272
Έτος έκδοσης: 2021
Τιμή: €21