Ο «Σύντομος Οδηγός στη Ψυχιατρική Διάγνωση» του οργανισμού Mental Health Europe (ΜΗΕ), για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ψυχικά προβλήματα, είναι τώρα διαθέσιμος και στα Ελληνικά.

Ο οδηγός απευθύνετε σε άτομα που έχουν αναζητήσει βοήθεια από γιατρό, ψυχίατρο ή άλλο επαγγελματία υγείας. Έχει δημιουργηθεί για να επιμορφώσει περαιτέρω ανθρώπους που έχουν λάβει ψυχιατρική διάγνωση, αλλά και τους συγγενείς τους.

Η ΜΗΕ ελπίζει οτι αυτός ο οδηγός θα ενθαρρύνει πιο ουσιαστικές συζητήσεις με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας και θα βελτιώσει την ποιότητα της βοήθειας και της υποστήριξης που προσφέρεται. Ελπίζουμε επίσης ότι θα ενθαρρύνει μια πιο ευρύτερη συζήτηση για το πώς αντιλαμβανόμαστε την ψυχική υγεία σήμερα.

Παράλληλα με τις πληροφορίες σχετικά με τη διάγνωση, ο οδηγός περιλαμβάνει ενότητες σχετικά με άλλους τρόπους σκέψης και συζήτησης για τη ψυχική δυσφορία και τη σημασία της αμοιβαίας υποστήριξης από ανθρώπους με παρόμοιες εμπειρίες.

Μπορείτε να κατεβάσετε την μεταφρασμένη έκδοση στα Ελληνικά εδώ.