Τίτλος της έρευνας: Ποσοστά αλεξιθυμίας και ναρκισσισμού ως παράγοντες που προβλέπουν τις στάσεις απέναντι στην επαγγελματική ψυχολογική βοήθεια – ο ρόλος του φύλου, της ηλικίας και της εκπαίδευσης.

Ερευνήτρια: Κερασούλα Παπαδοπούλου

Επόπτρια: Κα. Ευαγγελία Νακοπούλου

Η ερευνήτρια σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε μια έρευνα που εξετάζει την πρόβλεψη των στάσεων απέναντι στην ψυχοθεραπεία από ποσοστά αλεξιθυμίας και ναρκισσισμού. Η εν λόγω έρευνα αποτελεί πτυχιακή εργασία ως μέρος των σπουδών στο προπτυχιακό πρόγραμμα ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Derby (μέσω του Mediterranean College).

Περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή εδώ