«Πρωταγόρας» Πλάτων – ΔΩΡΕΑΝ e-book

Μετάφραση: Αριστείδης Χαροκόπος

«…Ο Πρωταγόρας, διάλογος του Πλάτωνος, ειρωνικός αλλά και βαθύς, συνεγράφη επί σκοπώ να τέρψη άμα και να φωτίση αναπαριστών τα ήθη και το πνεύμα των σοφιστών εν αυτή τη πράξει και υποβάλλων αυτά υπό τον έλεγχον αυστηράς κριτικής…»

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο και κατεβάστε το εδώ