Παρατήρηση

Ένα εργαλείο γνώσης του κόσμου

Συγγραφέας: Αντιγόνη Μουχτούρη  

Το βιβλίο Παρατήρηση: Ένα εργαλείο γνώσης του κόσμου της Αντιγόνης Μουχτούρη, έρχεται να καλύψει σημαντικά κενά στη σύγχρονη βιβλιογραφία επάνω σε ζητήματα μεθόδου έρευνας των κοινωνικών επιστημών. Εμβαθύνοντας επιστημολο­γικά, αναδεικνύει την παρατήρηση σε μια μέθοδο-κλειδί για μια καλύτερη ανάλυση των μορφών που δίνουμε στα πράγματα γύρω μας. Πρόκειται για μια προσέγγιση που αντιτίθεται στον «επι­πόλαιο» εμπειρισμό, ο οποίος παραπλανά συχνά τον ερευνητή και τον απομακρύνει από μια ορθή κατανόηση της διαδικασίας διαμόρφωσης των κοινωνικών συμπεριφορών. Αδιαμφισβήτη­τα, η παρατήρηση είναι η μέθοδος που προϋποθέτει και απαιτεί τη διάκριση μεταξύ του «φαίνεσθαι» και του «είναι». Εξάλλου, όπως επισημαίνει εύστοχα η συγγραφέας, το ότι «βλέπω» κάτι δεν σημαίνει απαραίτητα και ότι το «παρατηρώ».

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδόσεις: Παπαζήση
Αριθμός σελίδων: 170
Έτος έκδοσης: 2020
Τιμή: €9,54