Θέση σε Ευρωπαικό προγραμμα εθελοντισμού σε κέντρο ατόμων με αναπηρίες στη Σλοβακία

Έναρξη: Οκτώβρης 2019

Διάρκεια: 11 μήνες

Ηλικιακό όριο: 18-30 ετών (αυστηρά)

Τόπος: Μπρατισλάβα, Σλοβακία

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Η συγκεκριμένη θέση εθελοντισμού αφορά την υποστήριξη της λειτουργίας του κέντρου ατόμων με αναπηρίες Dom RAFAEL (http://domrafael.sk/) στη Μπρατισλάβα Σλοβακίας. Το κέντρο φιλοξενεί άτομα με κινητική και διανοητική αναπηρία και αναπτύσσει δραστηριότητες για την υποστήριξη των οικογενειών τους. Είναι στελεχωμένο με μια διεπιστημονική ομάδα εργασίας.

Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα, δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις από τον εθελοντή καθώς οι αρμοδιότητες του θα είναι πάντα βοηθητικές και η εκτέλεση τους θα πραγματοποιείται πάντα υπό την επίβλεψη των υπευθύνων του κέντρου. Ωστόσο, η θέση είναι καταλληλότερη για άτομα που είναι κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, εργοθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές ή έχουν εμπειρία κοινωνικής προσφοράς σε αντίστοιχες ομάδες του πληθυσμού.

Οι βασικές αρμοδιότητες του εθελοντή περιλαμβάνουν την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρίες κατά τη διάρκεια των καθημερινών τους δραστηριοτήτων ψυχαγωγίας και κοινωνικής ένταξης καθώς επίσης και κατά τη διάρκεια συνεδριών εργοθεραπείας και μουσικοθεραπείας. Επιπλέον, ο εθελοντής καλείται να παρέχει βοήθεια στην υλοποίηση δράσεων που αναπτύσσει το κέντρο προς την κοινότητα (π.χ. εκθέσεις έργων ατόμων με αναπηρίες, bazaar, κ.α.) και στη διεκπεραίωση απλών εργασιών πρασίνου στον περιβάλλοντα χώρου του κέντρου Dom RAFAEL (π.χ. πότισμα φυτών).

Η γλώσσα εργασία είναι τα αγγλικά. Απαιτείται στοιχειώδη δυνατότητα κατανόησης και επικοινωνίας στα αγγλικά (επιπέδου lower). Επιπλέον, παρέχονται δωρεάν μαθήματα σλοβακικών.

Το ταξιδιωτικό κόστος καλύπτεται έως το ανώτατο ποσό των 275 ευρώ.

Καλύπτονται τα έξοδα διαμονής.

Παρέχεται μηνιαίο επίδομα για έξοδα διατροφής 150 ευρώ.

Παρέχεται μηνιαία αποζημίωση (pocket money) 150 ευρώ για λοιπά έξοδα.

Καλύπτονται οι τοπικές μετακινήσεις.

Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Με την επιτυχή λήξη του προγράμματος παρέχεται το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass.

Δηλώσεις συμμετοχής στο mail: nefeleonas@gmail.com

«Νεφελαιώνας ΚΟΙΝ.ΣΕΠ.» (κοινωνικός συνεταιρισμός)