Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής πιστοποιημένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας με κωδικό αδείας 17817, προσφέρει προγράμματα εξειδικευμένης επαγγελματικής μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, την Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία και τη Συστημική Συμβουλευτική. Αναζητά εισηγητές ψυχολόγους με εξειδίκευση στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία για την κάλυψη των αναγκών των νέων τμημάτων διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα οι παρεχόμενες θέσεις εργασίας είναι οι εξής:

Θέση Εργασίας: Ψυχολόγος για Διδασκαλία Ενηλίκων στο τμήμα Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας στην Αθήνα

Στοιχεία εργοδότη: Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής

Περιγραφή θέσης: Διδασκαλία Ενηλίκων στο τμήμα Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας

Τύπος απασχόλησης: Μερική Απασχόληση (ωρομίσθιος)

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος στην ψυχολογία, πιστοποιημένη εκπαίδευση στην Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου, κλινική εμπειρία καθώς και εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων. Γνώσεις Η/Υ, internet & αγγλικής γλώσσας.

Αποστείλατε βιογραφικά στο info@psychotherapia.gr

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1, Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Μέλος της Βρετανικής Εταιρείας Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας (BACP), Σοφοκλέους 64 – 17671 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ: 210 8219210 – Φαξ: 210 8256387, E-mail: info@psychotherapia.gr

Website: www.psychotherapia.gr