Θέσεις προγραμμάτων εθελοντισμού στο εξωτερικό για νέους

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps, E.S.C.) είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα σε νέους έως 30 ετών να συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοντισμού στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα καλύπτει τα βασικά έξοδα του εθελοντή (μεταφορικό κόστος, τοπικές μετακινήσεις, διαμονή, διατροφή) και του παρέχει μαθήματα γλώσσας και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση.

Στις παρακάτω ιστοσελίδες μπορείτε να βρείτε τις ανακοινώσεις για τις τρέχουσες θέσεις που υπάρχουν για νέους έως 30 ετών στη Σλοβακία και στην Ιταλία.

Kέντρο ατόμων με αναπηρίες στη Σλοβακία

Κέντρο ημέρας ενηλίκων με αυτισμό στη Σλοβακία

Κοινωνικός συνεταιρισμός στην Ιταλία (κέντραo υποστήριξης ενηλίκων με αναπηρίες και παιδιών από ευάλωτες ομάδες)

Σχολείο στη Σλοβακία