Η Θεωρία του Διαλογικού Εαυτού: Τοποθέτηση και Αντι-τοποθέτηση σε μια Παγκοσμιοποιημένη Κοινωνία

Συγγραφέας: Hubert J.M. Hermans, Agnieszka Hermans- Konopka
Μετάφραση: Δρ. Γεωργία Γκαντώνα

Το σύγγραμμα της Θεωρίας του Διαλογικού Εαυτού παρέχει μια περιεκτική επιστημονική κοινωνική θεωρία που ενσωματώνει τις σοβαρές επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και τον αντίκτυπό της στην ατομική εξέλιξη. Ο Hubert Hermans και η Agnieszka Hermans -Konopka παρουσιάζουν μια νέα και συναρπαστική οπτική των συναρπαστικών αλλαγών στις αντιλήψεις της κοινωνικής πραγματικότητας και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι αλλαγές επηρέασαν τα κίνητρα, το συναίσθημα, την ηγεσία και την επίλυση των συγκρούσεων. Περιγράφουν λεπτομερώς τη βελτίωση των διαλογικών σχέσεων μέσα στον εαυτό αλλά και ανάμεσα στα άτομα, στις ομάδες και στις κουλτούρες, παρουσιάζοντας στοιχεία από την καθημερινή ζωή. Το βιβλίο ασχολείται με ποικιλία προβλημάτων τα οποία αναλύονται με νέους και απροσδόκητους τρόπους: τα υπέρ και τα κατά των παραδοσιακών, των σύγχρονων και των μεταμοντέρνων προτύπων του εαυτού, τον ρόλο των συναισθημάτων, την ισχύ και την κυριαρχία, την ηγετική ικανότητα και την επίλυση των συγκρούσεων. Το σύγγραμμα αυτό θα κινήσει το ενδιαφέρον των ακαδημαϊκών σε μεγάλο εύρος πεδίων, συμπεριλαμβανομένων της ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Εκδότης: Παρισιάνου Α.Ε.
Έτος κυκλοφορίας: 2016
Σελίδες: 410
Τιμή:22