Η Θεωρία και η Πρακτική του Σχεσιακού Coaching

Συγγραφείς: Simon Cavicchia, Maria Gilbert

Η “σχεσιακή στροφή” είναι ένα ρεύμα σκέψης που έχει αντίκτυπο σε μια σειρά επιστημονικών κλάδων, όπως στη νευροεπιστήμη, στην ψυχανάλυση, στην ψυχοθεραπεία, στην οργανωτική συμβουλευτική και, πιο πρόσφατα, στο coaching. Ο πρωταρχικός στόχος της είναι να αναδείξει την κεντρική θέση των ανθρώπινων σχέσεων στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται το άτομο, δημιουργεί νόημα και λειτουργεί ατομικά και συλλογικά.

Στο βιβλίο Η Θεωρία και Η Πρακτική Του Σχεσιακού Coaching: Πολυπλοκότητα, Παράδοξο και Ενσωμάτωση, ο Simon Cavicchia και η Maria Gilbert διευρύνουν την υπάρχουσα θεωρία και πρακτική τoυ coaching για να επικεντρωθούν στις συνέπειες της σχεσιακής στροφής στον τρόπο που οι σύμβουλοι και οι πελάτες τους αντιλαμβάνονται τη φύση της ταυτότητας, τον εαυτό, την αλλαγή, τη διαδικασία της μάθησης και την ατομική και οργανωτική ανάπτυξη. Οι συγγραφείς ρίχνουν φως σε πολλά από τα παράδοξα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύμβουλοι και οι πελάτες στα σημερινά ταχύρυθμα, μεταβαλλόμενα και αβέβαια οργανωτικά περιβάλλοντα, βασιζόμενοι σε διάφορες οπτικές, όπως είναι η σχεσιακή νευροεπιστήμη, τα σχεσιακά θεμέλια της ανάπτυξης της προσωπικότητας, η ψυχανάλυση, η ψυχοθεραπεία, η ντροπή, η ευαλωτότητα, η πολυπλοκότητα και η θεωρία συστημάτων. Τα πεδία αυτά περιλαμβάνουν την εμπερίεξη των εντάσεων που αναπτύσσονται, για παράδειγμα, μεταξύ της μοναδικότητας των ατομικών αναγκών και των απαιτήσεων των οργανωτικών πλαισίων, τη διαχείριση των πολλαπλών προσδοκιών και δικτύων των ενδιαφερομένων μερών και την εξισορρόπηση των γραμμικών προσεγγίσεων της αλλαγής με την προσαρμοστικότητα σε απρογραμμάτιστες και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Το βιβλίο καθοδηγεί τους επαγγελματίες του coaching μέσα από ορισμένες διαφωτιστικές ιδέες και αντιλήψεις, παραδείγματα και πρακτικές προτάσεις, που θα τους επιτρέψουν να ενσωματώσουν ένα πιο σχεσιακό προσανατολισμό στην εργασία τους και να διευρύνουν το πεδίο τους, καθώς και εκείνο των πελατών τους, ώστε να ανταποκρίνονται δημιουργικά στις προκλήσεις της σύγχρονης οργανωτικής ζωής και της συνεχώς κλιμακούμενης μεταβλητότητας, πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν πολλοί από αυτούς. Τέλος, απευθύνεται σε συμβούλους και ψυχολόγους που ασκούν το coaching σε επαγγελματικό επίπεδο και εκπαιδεύουν, καθώς και σε συμβούλους και ψυχοθεραπευτές που εκπαιδεύονται στο coaching.

Ο Simon Cavicchia είναι executive coach, ψυχοθεραπευτής της Gestalt πιστοποιημένος από το UKCP (UK Council for Psychotherapy), σύμβουλος και επόπτης. Διετέλεσε Πρόεδρος του Κοινού Προγράμματος του MSc στην Coaching Ψυχολογία στο Ινστιτούτο Metanoia του Λονδίνου επί οκτώ χρόνια. Μοιράζει το χρόνο του μεταξύ του executive coaching, της συμβουλευτικής και της διδασκαλίας σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στο executive coaching και στην οργανωτική ανάπτυξη. Σήμερα διδάσκει στο Ashridge Masters in Executive Coaching.

Η Maria Gilbert είναι αδειούχος κλινική ψυχολόγος, συνθετική ψυχοθεραπεύτρια πιστοποιημένη από το UKCP, επόπτρια και σύμβουλος, πιστοποιημένη από το BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy). Επί πολλά χρόνια ήταν συν-επικεφαλής του Integrative Department, του Supervision Training και του MSc στην Coaching Ψυχολογία στο Ινστιτούτο Metanoia του Λονδίνου, καθώς και επισκέπτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Middlesex.


Π
ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδόσεις: Π. Ασημάκης
Αριθμός σελίδων: 352
Έτος έκδοσης: 2019
Τιμή: €22,90