Ζητείται Ψυχολόγος

Ζητείται Ψυχολόγος στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ψυχολογίας και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο της ψυχολογίας που σχετίζεται με παιδιά
  • Προϋπηρεσία
  • Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης

Περιοχή εργασίας: Μυτιλήνη

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 273