Εφαρμόζοντας τη Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία – EFT

Συγγραφέας: Lorrie l. Brubacher

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να γίνει μια ανεκτίμητη πηγή γνώσης για όλους τους θεραπευτές EFT, τόσο τους αρχάριους όσο και τους έμπειρους. Με πολλά και συγκεκριμένα παραδείγματα για παρεμβάσεις σε κάθε σημείο της διεργασίας του μοντέλου και ένα πλήθος όρων της “γλώσσας του EFT”, κάθε βήμα και στάδιο του EFT διατυπώνεται με πρακτικό, θεωρητικά απλό και κατανοητό τρόπο.

Το βιβλίο συμβαδίζει με το Δημιουργώντας σύνδεση: Η πρακτική της Συγκινησιακά Εστιασμένης Θεραπείας ζεύγους (Johnson, 2004) και είναι επικαιροποιημένο σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις και την έρευνα στο EFT. Αντλεί στοιχεία και παραπέμπει στις πρόσφατες έρευνες του EFT και τα πρωτότυπα έργα των Bowlby, Coan, Mikulincer και Shaver, πρωτοπόρων στο πεδίο του Δεσμού.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδόσεις: Gutenberg
Αριθμός σελίδων: 432
Έτος έκδοσης: 2020
Τιμή: €20,70