Διαχρονικό Ημερολόγιο Προσωπικής Ανάπτυξης – Παρουσίαση Βιβλίου