Γνώση & ανθρώπινη συμπεριφορά

Ένας πολύπλοκος μηχανισμός

Συγγραφέας: Ολυμπία Γκίμπα – Τζιαμπίρη

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ως ένας κριτικός στοχαστής ο οποίος μόνο όταν πεισθεί αποφαίνεται, εξετάζει τις πληροφορίες με τις απαιτούμε­νες διεργασίες που διαθέτει και καθορίζει, συνθέτει και αποταμιεύει την απάντηση (συμπεριφορά) που πρέπει να δοθεί, ώστε να αντιμε­τωπιστούν επιτυχώς οι συνθήκες που επικρατούν στο (εξωτερικό και εσωτερικό) περιβάλλον του ατόμου.

Η εκτέλεση της κεντρικής κινητικής (λεκτικής ή μη) εντολής δεν αποτελεί και την “τελική πράξη”, το “consultum ultimum”, αυτής της σημαντικής διαδικασίας. Έτσι, η λειτουργική εγκεφαλική διεργασία ανακυκλώνεται, επιστρέφει στον εγκέφαλο και τον ενημερώνει (Γνώ­ση) σχετικά με την εμπειρία και τις συνέπειες που είχε αυτή η συμπε­ριφορά (απάντηση) στην ψυχική και σωματική λειτουργία του ατόμου.

Οι φιλόσοφοι με τις μεθόδους τους (σκεπτική αμφιβολία, επαγωγή, Ιδέες, ιδεαλισμός, κριτική φιλοσοφία) κατέληξαν ότι η Γνώση πρέπει αδιάλειπτα να προάγεται, με ταυτόχρονη όμως καλλιέργεια του συστήματος των αξιών. Έτσι μόνο η ανθρώπινη συμπεριφορά αντανακλά το μεγαλείο της μοναδικής υπέρτατης αξίας που ονομάζεται “ανθρώπινο ον”.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Εκδόσεις: Ιανός
Αριθμός σελίδων: 200
Έτος έκδοσης: 2022
Τιμή: €9,00