Σύμφωνα με νέα μελέτη, τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν άτυπη ανάπτυξη των περιοχών του εγκεφάλου που συνδέονται με την αμυγδαλή, η οποία εμπλέκεται στην επεξεργασία του φόβου και άλλων συναισθημάτων.

Η αμυγδαλή είναι μια ομάδα νευρώνων που αποτελεί μέρος του «πρωτόγονου» εγκεφάλου, ο οποίος ελέγχει τις ενστικτώδεις λειτουργίες και σχετίζεται με τα συναισθήματα και ειδικά με τον φόβο. Συνδέεται με αρκετά από τα υπόλοιπα μέρη του εγκεφάλου και σε αυτήν καταλήγουν τα ερεθίσματα των αισθήσεων, με σκοπό την ταχεία αντίδραση. Παίζει πρωτεύοντα ρόλο στη μνήμη, στη λήψη αποφάσεων και στις συναισθηματικές αντιδράσεις. Στους ανθρώπους η αμυγδαλή του εγκεφάλου είναι ένα σύμπλεγμα διασυνδεόμενων ομοειδών δομών σε σχήμα αμυγδάλου.

Υπάρχουν δύο αμυγδαλές, μία για κάθε πλευρά του εγκεφάλου και είναι εγκατεστημένες στα πλευρά του εγκεφάλου. Οι περιοχές του εγκεφάλου που επηρεάζονται περισσότερο διαφέρουν μεταξύ αυτιστικών αγοριών και κοριτσιών, δείχνει επίσης η μελέτη, προσθέτοντας στον αυξανόμενο όγκο στοιχείων για τις διαφορές φύλου στον αυτισμό, λένε οι ερευνητές.

Προηγούμενες μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι είναι διευρυμένη σε ορισμένα αυτιστικά παιδιά σε σύγκριση με μη αυτιστικά παιδιά, μια διαφορά που μπορεί να συνδέεται με το άγχος και την κατάθλιψη.

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μαγνητικές τομογραφίες για να παρακολουθήσουν την ανάπτυξη 32 περιοχών του εγκεφάλου με άμεσες συνδέσεις με την αμυγδαλή. Στη μελέτη έλαβαν μέρος 282 αυτιστικά παιδιά και 128 μη αυτιστικά παιδιά. Οι ερευνητές σάρωσαν κάθε παιδί έως και τέσσερις φορές όταν τα παιδιά ήταν 39, 52, 64 και 137 μηνών, κατά μέσο όρο. Μέτρησαν, επίσης, τα χαρακτηριστικά του αυτισμού και τις κοινωνικές δυσκολίες των παιδιών, χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι γονείς, το οποίο ονομάζεται «Κλίμακα Κοινωνικής Ανταπόκρισης-2» (Social Responsiveness Scale-2).

Τα αυτιστικά παιδιά είχαν μεγαλύτερες περιοχές του εγκεφάλου που συνδέονται με την αμυγδαλή σε σχέση με τα μη αυτιστικά παιδιά σε όλες τις ηλικίες.

Οι διαφορές αυξήθηκαν με την πάροδο του χρόνου και ήταν πιο εμφανείς μεταξύ των αυτιστικών παιδιών με εμφανείς κοινωνικές δυσκολίες. Οι ερευνητές δεν διαπίστωσαν διαφορές στο μέγεθος των εγκεφαλικών περιοχών που δεν συνδέονται άμεσα με την αμυγδαλή μεταξύ παιδιών με ή χωρίς αυτισμό.

«Ενώ πολυάριθμες προηγούμενες μελέτες έχουν εξετάσει τις αλλαγές στην αμυγδαλή σε άτομα με διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, αυτή είναι η πρώτη μελέτη που εξετάζει τις αλλαγές σε περιοχές που είναι γνωστό ότι συνδέονται άμεσα με την αμυγδαλή», λέει ο Joshua Corbin, καθηγητής παιδιατρικής στο Εθνικό Νοσοκομείο Παίδων στην Ουάσινγκτον.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν, επίσης, ότι τα αυτιστικά παιδιά με παραδοσιακές μορφές άγχους, όπως ορίζονται στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM), έτειναν να έχουν άτυπα μεγάλες αμυγδαλές.

Ωστόσο, τα αυτιστικά παιδιά με μια μορφή άγχους, που σχετίζεται σαφώς με τον αυτισμό, όπως αξιολογήθηκε με ένα κλινικό ερωτηματολόγιο γνωστό ως «Anxiety Disorders Interview Schedule with Autism Addendum», εμφάνισαν σημαντικά βραδύτερη ανάπτυξη της δεξιάς αμυγδαλής σε σύγκριση με άλλα αυτιστικά και μη αυτιστικά παιδιά.

Η μελέτη προσθέτει επίσης νέα και ισχυρά στοιχεία για τις διαφορές φύλου στη νευροβιολογία του αυτισμού.

Αν τα αποτελέσματα της νέας μελέτης επιβεβαιωθούν επαναληπτικά, τότε η εξέταση των περιοχών που συνδέονται με την αμυγδαλή θα μπορούσε να βοηθήσει τους επιστήμονες να μετρήσουν πόσο καλά λειτουργούν οι παρεμβάσεις για τον αυτισμό.

 

Πηγή: Spectrum