Το παιδί και ο έφηβος σε έναν κόσμο που αλλάζει: Μια διεπιστημονική προσέγγιση

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνω τη διοργάνωση του 10ου Πανελληνίου Παιδοψυχιατρικού Συνεδρίου με θέμα: «Το παιδί και ο έφηβος σ’ ένα κόσμο που αλλάζει: Διεπιστημονική Προσέγγιση». Θα πραγματοποιηθεί  σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής (ESCAP), υπό την Αιγίδα και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 29, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2017, στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.

Τα παιδιά και οι έφηβοι ζουν και αναπτύσσονται στις σημερινές συνθήκες που χαρακτηρίζονται από ραγδαίες μεταβολές σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Οι μορφές της οικογένειας αλλάζουν πρωτόγνωρα,  η δε Παιδεία χαρακτηρίζεται από ασάφεια και αναντιστοιχία ως προς τις σύγχρονες κοινωνικές απαιτήσεις και αναζητά νέα μοντέλα εκπαίδευσης.

Οι δραματικές οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις επιβαρύνουν την ψυχική υγεία όλων και ιδιαίτερα την πιο ευάλωτη ομάδα των παιδιών και των εφήβων.  Αυτά συνοδεύονται  από την κατάρρευση ιδεολογικών  αρχών  και αξιών και συντείνουν  στην αποδυνάμωση τόσο του κοινωνικού,  όσο και του ψυχικού πλαισίου που είναι αναγκαία για την υγιή ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων.

Στις μέρες  μας βρισκόμαστε αντιμέτωποι  στην καθημερινή  μας κλινική πράξη τόσο  με την αύξηση των περιπτώσεων που χρειάζονται εξειδικευμένη ψυχιατρική βοήθεια,  όσο και με τη συχνότερη εμφάνιση σοβαρών ή και νέων ψυχοπαθολογικών εκδηλώσεων.  Ειδικότερα για την  πατρίδα  μας  που αντιμετωπίζει  μια  διπλή κρίση  που χαρακτηρίζεται  από τη  χρόνια κοινωνικοοικονομική  δυσπραγία  και τις συνέπειες  από το προσφυγικό  και μεταναστευτικό ρεύμα,  η κατανόηση των νέων δεδομένων  αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπισή τους.

Ταυτόχρονα οι δυσμενείς εργασιακές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί  επιβάλλουν τη συζήτηση για την προάσπιση του έργου μας. Το συνέδριό μας φιλοδοξεί να συμβάλει μέσω των εργασιών του στη διαμόρφωση  ενός καλύτερου και αποτελεσματικότερου πλαισίου αντιμετώπισης των νέων δεδομένων.

Στην προσπάθειά μας αυτή προσκαλούμε όλους τους συναδέλφους  παιδοψυχιάτρους,  καθώς και όλους τους συναδέλφους  των άλλων ειδικοτήτων και κλάδων, συνεργάτες μας στο καθημερινό έργο προάσπισης της ψυχικής υγείας, να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου μας. Φιλοδοξούμε να οργανώσουμε ένα συνέδριο δημοκρατικό, ανοικτό στο διάλογο με το βλέμμα στραμμένο στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας

Για το σκοπό αυτό:

Απευθύνουμε  ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους θεσμικούς φορείς,  επιστημονικούς και κοινωνικούς,  του χώρου μας για ενεργό συμμετοχή υπό την μορφή συμποσίων, ομάδων εργασίας, και υποβολής επιστημονικών εργασιών. Επίσης σχεδιάσαμε προσυνεδριακές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα προκειμένου  να ευαισθητοποιήσουμε το ευρύ κοινό στα ζητήματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Είμαστε βέβαιοι  ότι με την ενεργό  συμμετοχή και στήριξη όλων  σας θα πραγματοποιήσουμε ένα επιτυχημένο και χρήσιμο συνέδριο.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και
Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

Δ. Αναγνωστόπουλος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της θεματολογίας
του συνεδρίου, προσκαλούνται να υποβάλουν περίληψη της προτάσεώς τους.
Η υποβολή των προτάσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω e-mail: abstracts@frei.gr μέχρι τις 10/04/2017.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τις προτάσεις τους ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες:
* Η πρόταση θα πρέπει να είναι πλήρης αναγράφοντας τους συμμετέχοντες, τους τίτλους των ομιλιών τους καθώς
και τις ιδιότητές τους.
* Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται από μια περίληψη σύμφωνα με τις οδηγίες της συγγραφής των περιλήψεων
(μέχρι 250 λέξεις) και να χρησιμοποιήσουν την δομή: Εισαγωγή, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συμπεράσματα.
* Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή, η οποία και θα επιλέξει τις
εργασίες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του συνεδρίου.
* Η αξιολόγηση των προτάσεων ολοκληρώνεται 28/4/2017. Μετά την 28η Απριλίου θα ενημερωθούν οι
συγγραφείς για τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων.

Περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου εδώ