Το υπάρχον νομικό πλαίσιο για την ψυχική υγεία – Μέρος 2ο

akougontas fonesΩς δίκτυο “Ακούγοντας Φωνές” συμμετέχουμε και στηρίζουμε, στα πλαίσια της “Πρωτοβουλίας για ένα Πολύμορφο Κίνημα στην Ψυχική Υγεία” τη διοργάνωση μιας σειράς εκπαιδευτικών συναντήσεων / συζητήσεων γύρω από θεματικές ενότητες για τις οποίες υπήρξε έντονο ενδιαφέρον.
Η προηγούμενη, 6η εκπαιδευτική συνάντηση/συζήτηση με θέμα: “Το υπάρχον νομικό πλαίσιο για την ψυχική υγεία. Η ακούσια νοσηλεία, η δικαστική συμπαράσταση, η επικινδυνότητα, το δικαστικό ψυχιατρείο και οι εναλλακτικές σ΄ αυτό”, που έγινε στις 8/4, δεν έγινε κατορθωτό να ολοκληρωθεί λόγω του εύρους του θέματος που αφορούσε. Δεν υπήρξε χρόνος να αναπτυχθεί και να συζητηθεί το το ζήτημα της “επικινδυνότητας”, του “ακαταλόγιστου”, των σχετικών με αυτά άρθρων 34, 69 και 70 ΠΚ και του (κυοφορούμενου) δικαστικού ψυχατρείου – καθώς, φυσικά, και των εναλλακτικών σε αυτά προσεγγίσεων, νομοθετικών ρυθμίσεων, πρακτικών, υπηρεσιών.
Τα θέματα αυτά θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν σε μια νέα συνάντηση, που θα γίνει

την Παρασκευή, 13 Μαίου 2016, 19.00-21:00,
στο χώρο του Δικτύου “Ακούγοντας Φωνές” στη διεύθυνση Τροίας 44 και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Εισηγητής στις θεματικές αυτές είναι  ο Γιάννης Αλεξάκης, δικηγόρος, νομικός σύμβουλος φορέων ψυχικής υγείας. Θ’ ακολουθήσει συζήτηση.
Προτεινόμενη, από τον Γ. Αλεξάκη, σχετική βιβλιογραφία:
ΑΚΟΥΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Βιβλιογραφία
–       Κοσμάτος Κ.«Η ακούσια νοσηλεία σε μονάδα ψυχικής υγείας. Ερευνητικές διαπιστώσεις και προοπτικές από την εφαρμογή του ν. 2071/92», Εκδ. Σάκκουλα, 2002.
–       Μπιλανάκης Ν. «Ψυχιατρική περίθαλψη και Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Ελλάδα», Εκδ. Οδυσσέας, 2004.
–       Παρασκευόπουλος Ν. – Κοσμάτος Κ. «Ο αναγκαστικός εγκλεισμός του ψυχικά ασθενή σε Ψυχιατρείο. Νομοθετική ρύθμιση, πρακτική εφαρμογή», Εκδ. Σάκκουλα, 1997.
–       Φυτράκης Ευτύχης, «Η ακούσια νοσηλεία σήμερα: Μια μαύρη τρύπα στο κράτος δικαίου. Τετράδια Ψυχιατρικής
Νο 100 (2007), σ. 109-120.
–       Φυτράκης Ευτύχης, «Εισαγγελική αρμοδιότητα και δικαστική εγγύηση στον ψυχιατρικό εγκλεισμό», Ποινικά Χρονικά 2007, σ. 952-958.
–       Φυτράκης Ευτύχης, «Ακούσια νοσηλεία: ένα επικίνδυνο «κοκτέϊλ» θεραπείας με φυλακή», περιοδικό «Άτη» τεύχος 5/2013.
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Βιβλιογραφία
–       Απ. Γεωργιάδης – Μιχ. Σταθόπουλος, Αστικός Κώδικας, Τόμος VIII, Οικογενειακό Δίκαιο, Αθήνα 2003,
–       Αχιλλέας Κουτσουράδης – Αγγέλα Γεωργιάδη, «Προστατευτικοί θεσμοί του Αστικού Δικαίου», εκδόσεις Π. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2002,
–       Ι. Σ. Σπυριδάκη, «Η δικαστική συμπαράσταση», εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1998.
–       Πανεπιστήμιο Πειραιώς/Ένωση Αστικολόγων «Η Πρόσφατη Μεταρρύθμιση του Οικογενειακού Δικαίου (ν. 2447/1996)», εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998.
–       Ι. Δεληγιάννη, «Η δικαστική συμπαράσταση», Θεσσαλονίκη 1997. 
ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟΙ (του άρθρου 69 ΠΚ)
Βιβλιογραφία
–       Γ.- Α. Μαγκάκης, Ποινικό δίκαιο, 3η έκδ. 1984, σ. 77,
–       Ν. Παρασκευόπουλος, σε: Ποινολογία, 7η έκδ. 2005, σ. 101 επ.,
–       Ε. Συμεωνίδου – Καστανίδου, εις Δίκαιο των ποινικών κυρώσεων, 2008, σ. 83,
–       Ν. Δημητράτος, η ποινική αντιμετώπιση των ακαταλογίστων δραστών στο ελληνικό ποινικό Δίκαιο, ΠοινΧρον 2009, σ. 778.
–       Γνωμ. Εισ. ΑΠ [Β. Μαρκή] 12/2008 ΠοινΔικ 2009, σ. 1224 και Τραπ. Νομ. Πληρ. ΝΟΜΟΣ.
–       Ν. Παρασκευόπουλος, Ιατρικό – θεραπευτικό απόρρητο και αναφορά αξιόποινης πράξης, ΠοινΔικ 2014, σ. 52.
–       Γνωμ. Εισ. ΑΠ [Α. Ζύγουρα] 8/2007 ΠοινΔικ 2007, σ. 1146 και Τραπ. Νομ. Πληρ. ΝΟΜΟΣ.
–       Νικ. Παρασκευόπουλο «Παρατηρήσεις στο ν. 2071/1992», Υπεράσπιση, 1993, σελ. 209,
–       Κ. Κοσμάτος, «Η διάρκεια του εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα κατά το άρθρο 70 του ΠΚ», 1998, σ. 168.
–       Ευτ.Φυτράκης, σε: Τ. Βιδάλη/Θ. Παπαχρίστου (επιμ.),
–       Ιατρική δεοντολογία, 2013, σ. 300-301.
–       Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, αριθμ. πρωτ. 807/23-7-2009 έγγραφο με θέμα «Νοσηλεία – Φύλαξη ασθενών στα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία βάσει των άρθρων 69 – 70 του Π.Κ.».