«Το φύλο στις (νέες) έρευνες»

Ομάδα Φύλου του Ομίλου για τη Μελέτη της Ιστορίας και της Κοινωνίας.
Κύκλος συζητήσεων με θέμα:
«Το φύλο στις (νέες) έρευνες»

Φύλο, Μετανάστευση και Ιδιότητα του Πολίτη: Προβληματισμοί γύρω από τις έμφυλες σχέσεις εξουσίας και πρακτικές διεκδίκησης.

Αλεξάνδρα Ζαββού, PhD Κοινωνιολογίας
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2012 στις 20.00
Εκτός των Τειχών, Γραβιάς 10-12, Αθήνα

Η ομιλήτρια μελετά τα τελευταία χρόνια ζητήματα που έχουν σχέση με τους αγώνες των μεταναστών. Θα αναφερθεί στις σχέσεις και πρακτικές που αναπτύσσονται με επίκεντρο τους αγώνες αυτούς, εξετάζοντας στερεοτυπικές αναπαραστάσεις έμφυλων ρόλων και ταυτοτήτων στο δημόσιο λόγο γύρω από τη μετανάστευση. Πιο συγκεκριμένα, ερωτήματα που θα τεθούν στην παρουσίαση είναι μεταξύ άλλων τα εξής:

  • Πώς μπορεί να φωτίσει η προσέγγιση του φύλου την πολιτική σχέση μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών.
  •  Το φύλο ως σχέση και λόγος στο μεταναστευτικό ζήτημα.
  • Όρια και υπερβάσεις των μεταναστευτικών αγώνων: από την ένταξη σε νέες μορφές πολιτικής υποκειμενοποίησης.