Θανατική Ποινή: Έγκλημα ή Τιμωρία;

θανατική ποινήΗ θανατική ποινή επιβάλλεται απο τους αρχαιότερους χρόνους και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το θέαμα και την τελετουργία με απώτερο σκοπό την πλήρης ατίμωση και εξευτελισμό του ανθρώπινου σώματος και της αξιοπρέπειας. Ο εκάστοτε μονάρχης επιβάλλοντας και εκτελώντας τη θανατική ποινή, επέβαλλε την εξουσία του και διατηρούσε τον έλεγχο, εξαπλώνοντας το φόβο με τη συναίνεση και την παρουσία κρατικών και εκκλησιαστικών αρχών.

Στη σύγχρονη εποχή η θανατική ποινή, γνωστή και ως η «εσχάτη των ποινών», θεωρείται απο τη Διεθνή Αμνηστία καθώς και απο ένα μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού το «μανιφέστο» της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρά την κατάργησή της ή την μη αξιοποίησή της ως ποινή, πολλές χώρες διατηρούν και επευφημούν την επιβολή της θανατικής ποινής θεωρώντας την ως το πιο αποτελεσματικό μέσο μείωσης της εγκληματικότητας και της εξάλειψης της εγκληματικής δράσης. Στα πλαίσια αυτού του επιχειρήματος πολλές χώρες διατηρούν τη θανατική ποινή αλλά περιορίζουν την αξιοποίησή της σε συγκεκριμένους τύπους εγκλημάτων. Τα επιχειρήματα που επικρατούν είτε υπέρ είτε κατά της θανατικής ποινής ποικίλουν και είθισται οι λεκτικές διαμάχες μεταξύ υποστηρικτών και μη, να είναι έντονες. Σε κάποιες χώρες, όπως στις Η.Π.Α. παρατηρείται ότι πολλά πολιτικά κόμματα σχηματοποιούνται και διαμορφώνονται ανάλογα με τις πεποιθήσεις του σχετικά με το ζήτημα της θανατικής ποινής.

Στην Ελλάδα απο πολλούς θεωρείται η θανατική ποινή ως «κομμάτι του παρελθόντος» και σπανίως οι άνθρωποι ευαισθητοποιούνται ή συζητούν για το σγκεκριμένο θέμα. Παρ’όλα αυτά, ακόμα και σήμερα πολλά απο τα μέλη του εθνικού Κοινοβουλίου ανά περιόδους καταθέτουν προτάσεις επαναφοράς της θανατικής ποινή.

Τι θα συμβεί σε περίπτωση που επαναφέρουν τη θανατική ποινή στην Ελλάδα? Ποιές θα είναι οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις? Τι μας έχει διδάξει η ιστορία μέχρι τώρα και τι υποδεικνύουν τα τελευταία ευρήματα ερευνών?

Θεματολογία Σεμιναρίου:

•             Επιδημιολογία

•             Ιστορική αναδρομή

•             Είδη θανατικής ποινής

•             Τύποι εγκλημάτων για τους οποίους αξιοποιείται η θανατική ποινή

•             Τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της θανατικής ποινής

•             Χρονικά υποθέσεων που συγκλόνισαν

•             Η θανατική ποινή στην Ελλάδα

Εισηγητής:          Ηλιοπούλου Τριανταφυλλιά

Κοινωνική Εργασία (BA), Εγκληματολογία και Ποινικό Δίκαιο (MSc),

Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ημερομηνία Κυριακή 6/10

Ώρα 12.00μ.μ.-4.00μ.μ.

Τοποθεσία «περί Ψυχής»

Θησέως 23, Μαρούσι (πλησίον ΗΣΑΠ)

Τηλ.Επικοινωνίας  210-80.68.212  και  694-996.7997

Κόστος 30 ευρώ

Για φοιτητές 20 ευρώ

Παρέχεται Βεβαίωση Παρακολούθησης