Ταχύρρυθμο σεμινάριο στην Εργασιακή Ψυχολογία, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων & NLP

ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 60 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & NLP

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής ακολουθώντας τις εργασιακές εξελίξεις, δημιούργησε το εντατικό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Εργασιακή Ψυχολογία , Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων & NLP, συνολικής διάρκειας 60 ωρών.

To πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει εκπαίδευση σε μια θεματική ύλη, η οποία συνήθως καλύπτεται σε προγράμματα μεγαλύτερης διάρκειας , με υψηλότερο χρηματικό κόστος.

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των σπουδαστών που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική πιστοποίηση στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το πρόγραμμα αποτελείται 15 τετράωρες εκπαιδευτικές συναντήσεις με συχνότητα ένα απόγευμα την εβδομάδα, Τρίτη από 6.00 μ.μ. έως 10.00 μ.μ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση καθώς και πρακτική άσκηση. Οι μέθοδοι που ακολουθούνται περιλαμβάνουν συμμετοχική συζήτηση, roleplaying, μελέτη περιπτώσεων, ατομικές και ομαδικές ασκήσεις και Ελληνική και Διεθνή Αρθρογραφία.

Σκοπός:

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση των αρχών της Ψυχολογίας της Εργασίας, η αποτελεσματική διαπροσωπική επικοινωνία στην εργασία, η αναγνώριση και αποστιγματοποίηση των ψυχικών παθήσεων στον εργασιακό χώρο, η διαχείριση του εργασιακού στρες και φυσικά η σωστή επιλογή, ένταξη και ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας εταιρείας, η κατανόηση της σπουδαιότητας των ανθρώπων της, η ενδυνάμωση και παρακίνηση τους και τελικά η αποτελεσματική διαχείριση ενός Τμήματος Ανθρώπινων Πόρων. Επιπλέον το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την εκπαίδευση των βασικών αρχών του Νευρογλωσσικού Προγραμματισμού (NLP).

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα μεταξύ άλλων δίνει έμφαση στον Προγραμματισμό Προσωπικού, Προσέλκυση – Συνεντεύξεις , Αμοιβές/Παροχές, την εκπαίδευση των εργαζόμενων, τον σχεδιασμό πλάνου ανάπτυξης θέσης/καριέρας, αλλά καί στίς Αξιολογήσεις προσωπικού, τη Διαχείριση ομάδων, τις Εργασιακές Συγκρούσεις το Coaching- Mentoring. Μέσα απο τη μελέτη περιστατικών, διδάσκονται τρόποι διαχείρησης των διαταραχών στην εργασία με τεχνικές της Γνωσιακής Συμπεριφορικής θεραπείας, καθώς και ο έλεγχος του άγχους με εκμάθηση τεχνικών χαλάρωσης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις εξής κατηγορίες σπουδαστών:

• Στον σπουδαστή της Επιστήμης της Ψυχικής Υγείας, αλλά και άλλων Ανθρωπιστικών Σπουδών, που ενδιαφέρεται να εξετάσει την προσέγγιση της Εργασιακής Ψυχολογίας.

• Στον Επαγγελματία Ψυχικής Υγείας που ενδιαφέρεται να εργαστεί ως Ψυχολόγος Εργασίας ή Σύμβουλος στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.

• Στον υποψήφιο νέο εργαζόμενο που επιθυμεί να εργασθεί στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και θέλει να εμβαθύνει σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού ώστε να αποτελέσει δυναμικό υποψήφιο επιλογής.

• Στον εργαζόμενο οποιουδήποτε τμήματος που επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με τις δομές και τις αρχές που διέπουν την Εργασιακή Ψυχολογία και την Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων.
Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013 , ώρα: 6 μμ. με 10 μμ.

Πιστοποίηση
Στους αποφοίτους του προγράμματος χορηγείται Βεβαίωση Συμμετοχής στην Εργασιακή Ψυχολογία και τη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.

Εντατικά αλλά και ταχύρρυθμα προγράμματα στην Εργασιακή Ψυχολογία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων θα πραγματοποιούνται σε τακτικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2013.

Κόστος συμμετοχής:

Ιδιώτες:  600 ευρώ

Φοιτητές/Άνεργοι: 550 ευρώ

Σπουδαστές/Απόφοιτοι του Κέντρου: 500 ευρώ

Στην πληρωμή εφάπαξ υπάρχει έκπτωση 10%. Επίσης η πληρωμή μπορεί να γίνει και μέσω πιστωτικής κάρτας