Σεμινάριο και ξενάγηση στην Κωνσταντινούπολη

gignesthaiΤο «γίγνεσθαι» σε συνεργασία με την Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχοθεραπείας της Τουρκίας διοργανώνει σεμινάριο 21 με 22 Νοεμβρίου 2015 και ξενάγηση στην Κωνσταντινούπολη 18 με 20 Νοεμβρίου 2015.

Turkish-Greek Istanbul Seminars On Existential Psychotherapy

Theme: Authenticity

21-22 November 2015

Classical philosophy revolves around one main question: How and according to what principle one should live one’s life? Existential psychotherapy continues to bring this vast philosophical frame into today’s psychotherapy practice. Lands over which Greece and Turkey span witnessed the birth of Western philosophy. Reflections and discussions on existential psychotherapy comes to the geography where its main inspiration, Western philosophy, was born.

Society for Existential Psychotherapy of Turkey – EXISTanbul and Hellenic Society for Existential Psychology – Gignesthai are organising the first “Istanbul Seminars on Existential Psychotherapy” this November. Theme of the 2015 seminars is decided to be authenticity, which will be discussed by Greek, Turkish and international experts from different perspectives. 

CALL FOR PAPERS 

If you are interested in presenting a paper, please submit your application to istanbulseminars@gmail.com

Deadline: 10 October 2015

Content of the application:  

Name of the author(s)  

Title of the paper  

Abstract (max. 300 words)

REGISTRATION

Event dates: 21-22 November 2015

Registration fee: €40

Venue: Istanbul Bilgi University, Santral Campus, Istanbul-Turkey

For registration, please send an email to istanbulseminars@gmail.com