Σεμινάριο εκπαίδευσης ψυχολόγων στην προβολική δοκιμασία Fairy Tale Test

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Ψυχολογίας.

Το Fairy Tale Test (Τεστ των Παραμυθιών) είναι ένα ψυχοδιαγνωστικό εργαλείο που αποσκοπεί στην εις βάθος διερεύνηση της προσωπικότητας παιδιών ηλικίας 6-12 ετών, αξιολογώντας 30 διαφορετικές παραμέτρους.

Ως προβολική δοκιμασία τα παιδιά καλούνται να απαντήσουν σε μια σειρά ερωτήσεων που σχετίζονται με συγκεκριμένες εικόνες-ερεθίσματα (ήρωες παραμυθιών) ξεδιπλώνοντας, έτσι, σκέψεις και συναισθήματα. Οι απαντήσεις που αναδύονται αξιολογούνται εν συνεχεία βάσει ενός συστήματος αριθμητικά κωδικοποιημένης βαθμολόγησης. Ο τρόπος αυτός κωδικοποίησης απεδείχθη ότι επιτρέπει στον εξεταστή να σχηματίσει μια αρκετά ολοκληρωμένη εικόνα τόσο των αναγκών, επιθυμιών, επιθετικών διαθέσεων και της εικόνας εαυτού του παιδιού όσο και των μηχανισμών άμυνας που ενεργοποιούνται όταν αυτές οι τάσεις διακινούν έντονο άγχος στο ίδιο το παιδί.

Το FTT έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό ενώ η στάθμισή του συνεχίζεται σε πολλές άλλες χώρες ανά τον κόσμο καθώς, πέραν της κλινικής αξιολόγησης παιδιών (και παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), ενδείκνυται και για διαπολιτισμικές έρευνες.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση ψυχολόγων στη χορήγηση, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του FTT. Το πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει αφενός τη θεωρητική περιγραφή των παραμέτρων, αφετέρου την πρακτική εξάσκηση με πρωτόκολλα του FTT καθώς και την αξιολόγηση περιπτώσεων.

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το τεστ, μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, θα βρίσκεται λίαν συντόμως στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού και η διανομή του θα γίνεται από τα γραφεία της εταιρείας μας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  • Εισαγωγή στη χρήση του FTT
  • Θεωρητικό υπόβαθρο του FTT (Η σχέση των παραμυθιών με το ασυνείδητο)
  • Περιγραφική παρουσίαση του FTT
  • Παράμετροι προσωπικότητας
  • Χορήγηση
  • Βαθμολόγηση
  • Μηχανισμοί άμυνας στο FTT
  • Ερμηνεία αποτελεσμάτων (ποσοτική και ποιοτική) και ψυχολογική έκθεση

Ημερομηνία και ωράριο διεξαγωγής :
Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011,            17:00-21:00
Παρασκευή,  24 Ιουνίου 2011,    17:00 -22:00 
Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011,           9:00 -17:00
Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011,           9:00-17:00

Τόπος διεξαγωγής σεμιναρίουΚάλβου 9, Ν.Ερυθραία, Αθήνα

 Κόστος Συμμετοχής: 300 ευρώ για επαγγελματίες ψυχικής υγείας,
   -200 ευρώ (ειδική τιμή για φοιτητές)
(Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 15 Ιουνίου 2011)

Εκπαιδεύτριες:  Καρίνα Κουλάκογλου, Ph.D., Παιδοψυχολόγος-Δημιουργός FTT, Μαριλένα Σουγιουλτζόγλου, Ph.D., Κλινική-Σχολική Ψυχολόγος, Σικιαρίδειο ‘Ιδρυμα                       
Χορηγείται Βεβαίωση Εκπαίδευσης
Τηλέφωνο επικοινωνίας και δηλώσεις συμμετοχής: 210-6208085 (ώρες 08.00-16.00) ή info@fairytaletest.com