Σεμινάριο 50 ωρών στην Συμβουλευτική παρέμβαση σε παιδιά νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Το νέο σεμινάριο 50 ωρών του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής  απευθύνεται σε φοιτητές ή επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς) που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με τα παιδιά. Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση με θέματα που αφορούν παιδιά όλων των ηλικιών, η κατάρτιση ενός κατάλληλου θεραπευτικού πλάνου ανά περίπτωση και η παρέμβαση για την αντιμετώπιση των κυρίαρχων δυσκολιών ανά ηλικιακή ομάδα . Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει πλήρως την διαδικασία αξιολόγησης και συμβουλευτικής παρέμβασης. Έμφαση θα δοθεί στη θέσπιση ενός προγράμματος αντιμετώπισης σε συμβουλευτικό επίπεδο καθώς και στον αποκλεισμό ύπαρξης ψυχοπαθολογίας.

ΠΛΑΝΟ :

1η συνάντηση : κλινική συνέντευξη γονέων, παρουσίαση ενδεδειγμένου τρόπου λήψης ιστορικού με γνώμονα το αίτημα των γονέων, χαρακτηριστικά θεραπευτή, πρακτική άσκηση (διάρκειας 4 ωρών).

2η συνάντηση : κλινική συνέντευξη παιδιού, παρουσίαση συνάντησης με το παιδί και διαμόρφωση αξιολόγησης ανάλογα με αναπτυξιακή ηλικία, διαγνωστικά εργαλεία-ερωτηματολόγια, παιδικό ιχνογράφημα, δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, πρακτική άσκηση (διάρκειας 4 ωρών).

3η συνάντηση :διαγνωστικά κριτήρια, εξοικείωση με τις κλινικές διαταραχές βρεφικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας (διάρκειας 4 ωρών).

4η συνάντηση: Παρουσίαση διαγνωστικών εργαλείων (Αθηνά – τεστ, WISC – III, Achenbach, ελληνική κλίμακα αξιολόγησης ΔΕΠ-Υ, ΠΑΤΕΜ κα) (διάρκειας 4 ωρών).

5η συνάντηση: διαμόρφωση θεραπευτικού προγράμματος, διαφοροποίηση ειδικοτήτων, παραπομπές, πρακτική άσκηση (διάρκειας 4 ωρών).

6η και 7η συνάντηση :εξειδικευμένα θέματα που αφορούν τη νηπιακή ηλικία, αναπτυξιακά επιτεύγματα, συχνά αιτήματα γονέων και μέθοδοι συμβουλευτικής αντιμετώπισης, πρακτική άσκηση (διάρκειας 8 ωρών).

8η και 9η συνάντηση :εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την παιδική ηλικία, αναπτυξιακά επιτεύγματα, συχνά αιτήματα γονέων και μέθοδοι συμβουλευτικής αντιμετώπισης, πρακτική άσκηση (διάρκειας 8 ωρών).

10η και 11η συνάντηση : εξειδικευμένα θέματα που αφορούν την εφηβική ηλικία, αναπτυξιακά επιτεύγματα, μέθοδοι συμβουλευτικής αντιμετώπισης, πρακτική άσκηση (διάρκειας 8 ωρών).

12η συνάντηση: Εξοικείωση με τις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος μέθοδοι συμβουλευτικής αντιμετώπισης, πρακτική άσκηση (διάρκειας 4 ωρών).

13η συνάντηση: σύνοψη και εξάσκηση σε περιστατικά (διάρκειας 2 ωρών)

 

Εισήγητριες

Βασάλου Κατερίνα: Ψυχολόγος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Εξειδίκευση στη Διάγνωση, Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας, Εκπαίδευση στη Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία

Κόκκα- Τρεβέζα Βαρβάρα: Ψυχολόγος (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Εξειδίκευση στη Διάγνωση, Αντιμετώπιση και Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών και Δυσλεξίας, Εκπαίδευση στη Γνωσιακή- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία
Χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης

 

Επόμενη έναρξη σεμιναρίου: Νοέμβριος 2013

Κόστος συμμετοχής:

Ιδιώτες: 600 ευρώ
Φοιτητές/Άνεργοι: 500 ευρώ
Σπουδαστές & Απόφοιτοι του Κέντρου : 400 ευρώ

*** Εαν παρακολουθήσετε το Ταχύρρυθμο Σεμινάριο Συμβουλευτικής Παρέμβασης σε παιδιά νηπιακής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας μαζί με το Ταχυρρυθμό Σεμινάριο Γονέων έχετε ειδική έκπτωση στην συνολική τιμή. ***

Κόστος συμμετοχής  Σεμιναρίου Συμβουλ. Παρέμβαση σε παιδιά & Συμβουλευτική Γονέων (σύνολο 90 ώρες):

Ιδιώτες: 900 ευρώ
Φοιτητές/Άνεργοι: 800 ευρώ
Σπουδαστές & Απόφοιτοι του Κέντρου : 700 ευρώ
Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Το Σεμινάριο διεξάγεται στους χώρους του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής.

Φορέας εκπαίδευσης: Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής είναι πιστοποιημένο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ( Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. www.eoppep.gr) – Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (Αρ. Αδείας: ΔΑ/8234) και προσφέρει: Προγράμματα εξειδικευμένης επαγγελματικής μετεκπαίδευσης στη Γνωσιακή – Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, την Κλινική Υπνοθεραπεία – Ψυχοθεραπεία και το Συστημικό Ψυχόδραμα , καθώς και προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Εφαρμοσμένη Συμβουλευτική για Ειδικούς Ψυχικής Υγείας και τη Συμβουλευτική Ψυχικής Υγείας.