Σεμινάρια για γονείς

1. Η επιτυχία και η αποτυχία του παιδιού

Ημερομηνία: Πέμπτη 9/11/2012

Ώρα: 19:00 – 21:00

Διάρκεια: 2 ώρες

Κόστος: 25 € (40 για ζευγάρι)

Η επιτυχία και η αποτυχία ενός παιδιού είναι εξίσου σημαντικές στιγμές για το ίδιο. Χτίζεται η αυτοεκτίμησή του, η σχέση του με τους σημαντικούς άλλους, η εικόνα του εαυτού του, η προσωπικότητά του.

Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση και την ψυχο – εκπαίδευση του γονιού σε θέματα αποτυχίας και επιτυχίας ενός παιδιού. Μέσα από τη διεργασία αυτή επηρεάζεται και η σχέση του γονιού με το παιδί του, αλλά και η σχέση όλων των μελών της οικογένειας. Οπότε ο απώτερος στόχος της ομάδας είναι βελτίωση της ποιότητας των σχέσεων και η ανάδειξη όλων των υγιών και λειτουργικών στοιχείων του κάθε γονιού.

Ενδεικτική θεματολογία:

Πώς διαχειριζόμαστε μια επιτυχία

Πώς διαχειριζόμαστε μια αποτυχία

Τι κίνητρο δίνουμε κάθε φορά στο παιδί

Πώς το παιδί εκπαιδεύεται στην τελειομανία

Τελειομανία – επιθυμία για επιτυχία: πώς διαχωρίζονται;

Επιθυμία για επιτυχία & φόβος για αποτυχία: υπάρχει διαφορά;

Χτίζοντας την αυτοεκτίμηση του παιδιού μέσα από μια αποτυχία & μια επιτυχία

Μετατρέποντας μια αποτυχία σε ευκαιρία

Ορίζοντας την αποτυχία στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης: πώς το διαχειριζόμαστε.

2. Παιδικές φοβίες

Ημερομηνία: Πέμπτη 23/11/2012

Ώρα: 18:00- 21:00

Διάρκεια: 3 ώρες

Κόστος: 30 € (45 για ζευγάρι)

Ενδεικτική θεματολογία:

Φόβος & φοβία

Είδη φοβιών στο παιδί

Πότε μπορεί να εμφανιστεί μια φοβία

Τι συμβολίζει η εμφάνιση μιας φοβίας για το παιδί & την οικογένεια

Πώς μπορεί ο γονιός να διαχειριστεί τη φοβία του παιδιού

 

3. Η επικοινωνία στην οικογένεια & πώς επηρεάζει το παιδί

Ημερομηνία: Πέμπτη 6/12/2012

Ώρα: 18:00- 21:00

Διάρκεια: 3 ώρες

Κόστος: 30 € (45 για ζευγάρι)

Ενδεικτική θεματολογία:

Το σύστημα «οικογένεια»: ανοιχτό ή κλειστό;

Πειθαρχία &  επιβολή ορίων

μορφές / πρότυπα επικοινωνίας

Παγίδες στην επικοινωνία

η σπουδαιότητα της ουσιαστικής επικοινωνίας στα πλαίσια της οικογένειας – πώς επιτυγχάνεται.

κανόνες επικοινωνίας

ο ρόλος της αυτοεκτίμησης & πώς επιτυγχάνεται η ενίσχυσή της

αναγνώριση – ανάπτυξη – έκφραση συναισθημάτων

Γνωρίσματα επιτυχημένης επικοινωνίας

Διαχείριση προβλημάτων υγείας μέσα στην οικογένεια

Εργασιακά θέματα & πώς μεταφέρονται στην οικογένεια

 

4. Συναισθηματική νοημοσύνη του παιδιού

Ημερομηνία: Πέμπτη 17/01/2013

Ώρα: 18:00- 21:00

Διάρκεια: 3 ώρες

Κόστος: 35 € (45 για ζευγάρι)

Ενδεικτική θεματολογία:

Οι έννοιες της κοινωνικής & συναισθηματικής αγωγής

Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδιού

Βελτίωση της επικοινωνίας – τρόποι επικοινωνίας

Προαγωγή ψυχικής υγείας του παιδιού

Ενίσχυση της αυτό-εικόνας, αυτοαντίληψης  & αυτοεκτίμησης του παιδιού

Προσδοκίες των γονιών και οι συνέπειές τους

Ο ρόλος έκφρασης των συναισθημάτων – η σημασία του θυμού

Η σημασία των συγκρούσεων & της επίλυσης των συγκρούσεων

Προβληματική συμπεριφορά των παιδιών: κατανόηση και αντιμετώπισή της

5. Παιδί & διαζύγιο

Ημερομηνία: Πέμπτη 07/02/2013

Ώρα: 19:00- 21:00

Διάρκεια: 2 ώρες

Κόστος: 25 € (40 για ζευγάρι)

Το σεμινάριο αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στους γονείς να κατανοήσουν τα συναισθήματα των παιδιών τους & τα δικά τους στις φάσεις του διαζυγίου, καθώς και τις συνέπειές τους.  Αναλύονται τρόποι χειρισμοί των παιδιών και διαχείρισης θεμάτων διαζυγίου, καθώς και οι συνέπειές τους στη μετέπειτα ζωή των παιδιών και των γονιών.

 

7. Επιλόχεια κατάθλιψη & σχέση ζευγαριού

Ημερομηνία: Πέμπτη 14/02/2013

Ώρα: 19:00- 21:00

Διάρκεια: 2 ώρες

Κόστος: 30 €

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε νέες ή μέλλουσες μητέρες. Πραγματεύεται το θέμα της επιλόχειας κατάθλιψης μέσα από μια οπτική που αναλύει συναισθήματα που αφορούν την ίδια, την εικόνα της, το σώμα της, την αγωνία της για τον αν είναι ικανό και αν θα γίνει «σωστή» μητέρα, καθώς και συναισθήματα που αφορούν στο παρελθόν της, τη σχέση της με τους γονείς της, τη σχέση της με τον άντρα της. Το σεμινάριο αυτό προσφέρει στις μητέρες και μέλλουσες μητέρες μια ευκαιρία να φροντίσουν τον εαυτό τους, να μάθουν, να μοιραστούν, να ακούσουν, να αφεθούν….

 

8. Τι σημαίνει «δύσκολο» παιδί & πώς το διαχειριζόμαστε

Ημερομηνία: Πέμπτη 07/03/2013

Ώρα: 19:00- 21:00

Διάρκεια: 2 ώρες

Κόστος: 30 € (45 € για ζευγάρι)

Το σεμινάριο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να ακούσουν και να κατανοήσουν τη δυσκολία ενός παιδιού βάζοντάς τη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Προσφέρει την ευκαιρία μιας άλλης οπτικής, όπου η δυσκολία μπορεί να καθρεφτίζει ένα συγκεκριμένο και περιορισμένο τρόπο επικοινωνίας. Μέσα από το μοίρασμα των εμπειριών και την κατανόηση των αναγκών του παιδιού το σεμινάριο έχει ως στόχο τον απεγκλωβισμό από περιορισμένους τρόπους επικοινωνίας που οδηγούν στην ταμπελοποίηση και την ενοχοποίηση του παιδιού και την «ταλαιπωρία» του ίδιου, καθώς και ανάδειξη των λειτουργικών στοιχείων της οικογένειας.

 

9. Γιατί ένα παιδί χρειάζεται όρια & πώς τα βάζουμε

Ημερομηνία: Πέμπτη 14/03/2013

Ώρα: 19:00- 21:00

Διάρκεια: 2 ώρες

Κόστος: 30 € (45 € για ζευγάρι)

Ενδεικτική θεματολογία:

Τι πραγματικά σημαίνει όριο

Πότε & πώς το βάζουμε

Το όριο με βάση τις ανάγκες του γονιού & τις ανάγκες του παιδιού Τι προσφέρει στο παιδί

Οι συνέπειες για το «αν-ορίοτο» παιδιού
Το να είσαι γονέας είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία. Κανείς δεν μένει απολύτως ικανοποιημένος με την εκτέλεση των γονικών καθηκόντων του και κανείς δεν περνά μέσα από τη διαδικασία ανέπαφος.

Τα σεμινάρια για γονείς απευθύνονται σε όλους τους γονείς που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη, την διαπαιδαγώγηση, την κοινωνικοποίηση και την ψυχική υγεία των παιδιών τους.

Τα σεμινάρια έχουν εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα. Εκτός από την ανάπτυξη θεωριών, αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των γονέων, και στην αξιοποίηση της εμπειρίας τους. Μέσα από ασκήσεις, παραδείγματα και παιχνίδια ρόλων επιχειρείται η κατανόηση και η βελτίωση του συστήματος των σχέσεων στην καθημερινή ζωή της οικογένειας.

Τα σεμινάρια γίνονται στη διάρκεια του χρόνου και επαναλαμβάνονται αρκετά συχνά.

 Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής στο 210.9956190