Προβολική Ψυχοδιαγνωστική: Οι Μύθοι της Louise Düss

Λογότυπο_Animus Corpus

Περιγραφή:: Η δοκιμασία των Μύθων της Düss συνιστά μια αξιόπιστη προβολική δοκιμασία ολοκλήρωσης μιας σειράς από δομημένους μύθους, η οποία προσμετρά ήδη περισσότερα από 70 έτη στην κλινική ψυχοδιαγνωστική παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων (Kramer, 1968).

Πεδία Εφαρμογών: Η κλινική του χρησιμότητα ενισχύεται από το γεγονός ότι ανακινεί ψυχοσυγκρουσιακό υλικό, το οποίο δεν αναδεικνύεται επαρκώς με άλλες (ΤΑΤ ή Rorschach) προβολικές δοκιμασίες (Ducros,1959). Εξετάζονται εκτενώς τα στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, ο αποχωρισμός και η εξατομίκευση, το πένθος, το ρεπερτόριο συμπεριφορικών αντιδράσεων, η αδελφική αντιζηλία, οι οιδιπόδειες συνθήκες, η διαφοροποίηση από τις γονεϊκές φιγούρες, οι διεργασίες ταυτίσεων και εσωτερικεύσεων, η εχθρότητα, οι επιθυμίες, οι φαντασιώσεις και οι ενδόμυχοι φόβοι, καθώς και τα επίπεδα αμυντικών λειτουργιών.

Στόχοι Σεμιναρίου: Το σεμινάριο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει μια εμπεριστατωμένη κλινική γνώση γύρω από τη χορήγηση και την ερμηνεία των μύθων. Παρουσιάζεται το πρωτόλειο πρωτόκολλο (10 Μύθοι) της Düss (1940), καθώς και ο λειτουργικός εμπλουτισμός του (20 Μύθοι) από την Fine (1948). Συζητούνται αναλυτικά τα ερευνητικά ευρήματα αναφορικά με τα πεδία κλινικών εφαρμογών της δοκιμασίας. Επιπροσθέτως, εξετάζεται, η εμπνευσμένη αναθεώρηση του πρωτόκολλου των μύθων από τους Miller & Veltkamp (1989), για την αξιολόγηση της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης με πλήθος κλινικών περιπτώσεων. Έχει προβλεφθεί η διεξοδική παράθεση των θεματικών ενοτήτων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμη και αξιοποιήσιμη από νέους συναδέλφους ή από συναδέλφους προερχόμενους από διαφορετικά Ψυχοθεραπευτικά ή διαγνωστικά περιβάλλοντα σε σχέση με τις ψυχοδυναμικές καταβολές της δοκιμασίας, ώστε να την προσαρτήσουν επιτυχώς στη θεραπευτική τους εργαλειοθήκη.

Απευθύνεται: Σε Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Προγραμμάτων Ψυχολογίας, Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους & Συμβούλους Ψυχικής Υγείας. Ο αριθμός θέσεων είναι αυστηρά περιορισμένος στα 10 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Διάρκεια Σεμιναρίου: 20 Ώρες, 6, 7 Μαΐου 2017, 10:00 – 17:00 και 13 Μαΐου 2017, 10:00 – 16:00.

Χώρος Διεξαγωγής: Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο – Πολυχώρος Animus Corpus, Βασιλίσσης Σοφίας 54, Ιλίσια, 1ος όροφος από τη δεξιά σκάλα (Στάση Μέτρο: Μέγαρο Μουσικής)

Δηλώσεις συμμετοχής ως και την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στο τηλέφωνο: 210 – 72 22 214 ή στο e-mail: info@animuscorpus.gr

Ιστοσελίδα: www.amimuscorpus.gr

Κόστος: 140 €

Παρέχεται έκπτωση 15% για Φοιτητές και Ανέργους.

Σε συμμετοχή 3 ατόμων και άνω ισχύει έκπτωση 10% στον κάθε συμμετέχοντα.

Στο κόστος περιλαμβάνονται: Πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του Σεμιναρίου (κατόπιν γραπτών εξετάσεων με περιστατικό και ανοικτές σημειώσεις), Folder με έντυπο υλικό και βιβλιογραφία, CD.

Μετά την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης παρέχεται σε όλους τους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα αξιολόγησης και εποπτείας των πρωτοκόλλων που θα χορηγήσουν ιδιωτικά για την καλύτερη κατανόηση και εκτίμηση τους. Αυτές οι εποπτείες μπορούν να έχουν ατομικό ή ομαδικό χαρακτήρα, αναλόγως προς τις ανάγκες των σπουδαστών.

Συνοπτική Παρουσίαση Ενοτήτων

 • Γενικές Αρχές Χορήγησης Ψυχομετρικών Δοκιμασιών
 • Η Θεμελιώδης Προβολική Υπόθεση
 • Οι 5 Ψυχοδυναμικές Υποθέσεις για την Προσωπικότητα (Τοπογραφική, Δομική, Δυναμική, Οικονομική, Γενετική)
 • Ψυχαναλυτικές Έννοιες: Εκφόρτιση, Λίμπιντο, Άγχος (vs. Stress), Εκδραμάτιση, Κάθεξις, Καθήλωση, Ψυχοσύγκρουση
 • Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Μηχανισμοί Άμυνας: Ενδελεχής παράθεση με διαρκή αναφορά και ανάλυση αληθών περιστατικών για τον κάθε μηχανισμό διακριτά.
 • Μηχανισμοί Άμυνας Coping Strategies
 • Πρωταρχικές Φαντασιώσεις (Ενδομήτριος Ζωή, Πρωταρχική Σκηνή, Σαγήνη – Αποπλάνηση, Ευνουχισμός)
 • Μεταβίβαση και Αντι-Μεταβίβαση
 • Καθηλώσεις στα στάδια Ψυχοσεξουαλικής Ανάπτυξης: Χαρακτηριστικά Στοματικής, Πρωκτικής και Φαλλικής Προσωπικότητας στον Ενήλικο Βίο
 • Η ακολουθίες Μύθων: Το σύστημα της Düss. Προσθήκες και Αναθεωρήσεις των Despert (1946) και Fine (1948)
 • Συγκλίσεις και Αποκλίσεις στα Πρωτόκολλα κατά Piexotto (1960)
 • Το Πρωτόκολλο Ανάλυσης της Mazzeschi et al. (2001)
 • Συγκεραστικό Πρωτόκολλο Ανάλυσης των Μύθων: κεντρικό θέμα/ ήρωας, Ανάγκες & ενορμήσεις, Περιβάλλον και αναδυόμενες Δυναμικές, Άγχη, Άμυνες, Μη Λεκτικά Στοιχεία Παρεκκλίνουσας Επικοινωνίας)
 • Έκδηλο και Λανθάνον Περιεχόμενο των Μύθων: Ερμηνευτικό, Διαγνωστικό και Συμβολικό Επίπεδο
 • Το εμπνευσμένο Πρωτόκολλο των Miller & Veltkamp (1989): Κλινική Αξιολόγηση & Διερεύνηση Ενδοοικογενειακής Βίας και Σεξουαλικής Κακοποίησης σε παιδιά
 • Μέθοδοι Χορήγησης σε Παιδιά, Εφήβους και Ενήλικες. Role Play
 • Διάγνωση Ψυχοπαθολογικών Ενδείξεων από τους Μύθους
 • Αντιμετωπίζοντας Δυνητικές Δυσκολίες κατά τη Χορήγηση
 • Ανάλυση Περιστατικών Νευρωσικής, Οριακής και Ψυχωσικής Δομής Περιστατικά παιδιών με νοητική αναπτυξιακή διαταραχή
 • Συγγραφή Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης – Θεραπευτική Πρόταση
 • Εποπτεία ανάλυσης Χορήγησης των Μύθων από τους σπουδαστές

Εκπαιδευτής:© Μάνος Κουγιουμζόγλου, [BA. BSc, BA, MA, MSc, PhD(c)], Κλινικός Ψυχολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων