Προβολικές Δοκιμασίες T.A.T. , C.A.T. & S.A.T.

logotipo_animus-corpusΠεριγραφή: Η Δοκιμασία Θεματικής Αντίληψης του Harvard, συνιστά ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο έγκυρα προβολικά tests, προσμετρώντας ήδη περισσότερα από 80 έτη ζωής. Σήμερα, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται αμείωτα στην Κλινική Πράξη αλλά και σε Δικαστικά πλαίσια αναφοράς.

Πεδία Εφαρμογών: Η σημαντικότητά ενισχύεται από το γεγονός ότι αναδύει ροπές και εγγενείς τάσεις, οι οποίες, μολονότι υπάρχουν, είτε αναχαιτίζονται επιτυχώς, είτε δεν αναγνωρίζονται συνειδητά από το υποκείμενο.

Στόχοι: Το παρόν σεμινάριο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει τόσο επαρκή θεωρητική κατάρτιση, όσο και εμπεριστατωμένη κλινική / πρακτική γνώση. Έχει επίσης προβλεφθεί η διεξοδική παράθεση των θεματικών ενοτήτων με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμη και αξιοποιήσιμη από νέους συναδέλφους ή από συναδέλφους προερχόμενους από διαφορετικά Ψυχοθεραπευτικά ή διαγνωστικά περιβάλλοντα σε σχέση με τις ψυχοδυναμικές καταβολές του TAT, προκειμένου να τα προσαρτήσουν επιτυχώς στη θεραπευτική τους εργαλειοθήκη. Η έμφαση δίδεται στην ευρύτερα χρησιμοποιούμενη μέθοδο ερμηνείας κατά Bellak, συχνά ωστόσο κατ’ αντιπαραβολή προς τις  θέσεις τις Γαλλικής σχολής, συγκεκριμένα της V. Shentoub, ώστε να επιτευχθεί μια σφαιρικότερη κατανόηση.

Απευθύνεται: Σε Προπτυχιακούς & Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Προγραμμάτων Ψυχολογίας, Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους & Συμβούλους Ψυχικής Υγείας. Ο αριθμός θέσεων είναι αυστηρά περιορισμένος στα 10 άτομα και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Διάρκεια: 40 Ώρες, 5/ 6/ 19/ 20 Νοεμβρίου 2016 και 10 Δεκεμβρίου 2016 (Ώρες: 9 π.μ-5 μ.μ)

Χώρος Διεξαγωγής: Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο – Πολυχώρος Animus Corpus, Βασιλίσσης Σοφίας 54, Ιλίσια, 1ος όροφος από τη δεξιά σκάλα (Στάση Μέτρο: Μέγαρο Μουσικής)

Δηλώσεις συμμετοχής ως και την Τρίτη 1η Νοεμβρίου 2016 στο τηλέφωνο: 210 – 72 22 214 ή στο e-mail: info@animuscorpus.gr , Ιστοσελίδα: www.amimuscorpus.gr

Κόστος: 280€

Παρέχεται έκπτωση 15% για Φοιτητές και Ανέργους.

Σε συμμετοχή 3 ατόμων και άνω ισχύει έκπτωση 10% στον κάθε συμμετέχοντα.

Στο κόστος περιλαμβάνονται: Πιστοποιητικό παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης του Σεμιναρίου (κατόπιν γραπτών εξετάσεων με περιστατικό και ανοικτές σημειώσεις), Folder με έντυπο υλικό, CD.

Μετά την ολοκλήρωση της Εκπαίδευσης παρέχεται σε όλους τους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα αξιολόγησης και εποπτείας των πρωτοκόλλων που θα χορηγήσουν ιδιωτικά για τη καλύτερη κατανόηση και εκτίμηση τους. Αυτές οι εποπτείες μπορούν να έχουν ατομικό ή ομαδικό χαρακτήρα, αναλόγως προς τις ανάγκες των σπουδαστών.

Συνοπτική Παρουσίαση Ενοτήτων

 •  Γενικές Αρχές Χορήγησης Ψυχομετρικών
 • Δοκιμασιών Η Θεμελιώδης Προβολική Υπόθεση.
 •  Ακολουθίες Καρτών: Σύστημα Bellak: Συγκλίσεις & Αποκλίσεις με τη Γαλλική Σχολή.
 • Οδηγίες Ατομικής, Ομαδικής Χορήγησης και Αυτοχορήγησης.
 • Οι 5 Επιστημονικές Υποθέσεις του Ψυχοδυναμικού Μοντέλου για την Προσωπικότητα (Τοπογραφική, Δομική, Δυναμική, Οικονομική, Γενετική).
 • Το Σύστημα / Πρωτόκολλο Bellak (Ανάλυση: κεντρικό θέμα/ ήρωας, Ανάγκες & ενορμήσεις, Περιβάλλον & Πρόσωπα, Συγκρούσεις, Άγχη, Άμυνες, ΥΠΕΡΕΓΩ-τική λειτουργία, Απαρτίωση ΕΓΩ/ Εαυτός).
 • Ψυχαναλυτικές Έννοιες: Εκφόρτιση, Λίμπιντο, Άγχος (vs. Stress), Εκδραμάτιση, Κάθεξις, Καθήλωση, Ψυχοσύγκρουση.
 • Όνειρα και Ερμηνεία Ονείρου στη Ψυχαναλυτική προσέγγιση.
 • Οι Κάρτες του ΤΑΤ, CAT & SAT : Τυπικές θεματικές Ανάπτυξης, Έκδηλο και Λανθάνον Περιεχόμενο, Ερμηνεία Αφηγήσεων.
 • Διάγνωση Ψυχοπαθολογικών Ενδείξεων από τις Αφηγήσεις – Ιστορίες
 • Πρώιμοι ή Πρωτογενείς και Δευτερογενείς Μηχανισμοί Άμυνας: Ενδελεχής παράθεση με διαρκή αναφορά και ανάλυση αληθών περιστατικών για τον κάθε μηχανισμό διακριτά.
 • Μηχανισμοί Άμυνας vs. Coping Strategies
 • Αντιμετωπίζοντας Δυνητικές Δυσκολίες κατά τη Χορήγηση. Τεχνικές Διεύρυνσης  Ιστοριών.
 • Συγγραφή Τελικής Έκθεσης Αξιολόγησης – Θεραπευτική Πρόταση.
 • Μειονεκτήματα, Πλεονεκτήματα, Περιορισμοί Προβολικών Δοκιμασιών:
 • Μεταβίβαση και Αντι-Μεταβίβαση
 • Μέθοδοι Καταγραφής των Αφηγήσεων. Τρόποι Χορήγησης ΤΑΤ,  CAT και SAT.
 • Ανάλυση Περιστατικών Νευρωσικής, Οριακής και Ψυχωσικής Δομής.
 • Εποπτεία ανάλυσης δεδομένων Χορήγησης του ΤΑΤ, CAT ή SAT από περιστατικά των Σπουδαστών

Εκπαιδευτής:© Μάνος Κουγιουμζόγλου, [BA. BSc, BA, MA, MSc, PhD(c)], Κλινικός Ψυχολόγος, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων