“Προκλητικές καταστάσεις στην ψυχοθεραπεία”

Ανοιχτές εκδηλώσεις, σεμινάρια και εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

από το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας

το Φεβρουάριο και Μάρτιο 2013

Η Αφηγηματική Ψυχοθεραπεία διαπνέεται από σεβασμό στα πρόσωπα και και βοηθά τους ενδιαφερόμενους να έρθουν σε επαφή με τις ικανότητες και αξίες τους. Έτσι αντιμετωπίζουν συνεργατικά τα προβλήματα και μπορούν να προχωρήσουν στις προτιμώμενες κατευθύνσεις της ζωής τους. Είναι μία ψυχοθεραπευτική μέθοδος πρακτική, κατάλληλη για την αντιμετώπιση δύσκολων και προκλητικών καταστάσεων στην ψυχοθεραπεία. Έχει επηρεάσει με τις ριζοσπαστικές της αντιλήψεις και πρακτικές ριζικά τη συζήτηση και τις θεραπευτικές αντιλήψεις για την ταυτότητα των ανθρώπων και την αλλαγή.

Το Ινστιτούτο Αφηγηματικής Ψυχοθεραπείας εδώ και τέσσερα χρόνια εκπαιδεύει επαγγελματίες στο χώρο της ψυχικής υγείας και κοινοτικής πρακτικής ε αυτή τη μέθοδο.

Στη Θεσσαλονίκη θα λάβει χώρα το Σεμινάριο «ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ: Απρόθυμοι πελάτες”, επάνοδος προβλημάτων, “Εδώ και τώρα” στην ψυχοθεραπεία, αξιολόγηση διαδικασίας.»

Το σεμινάριο θα συντονίσουν και πάλι οι Δανιήλ Δανιλόπουλος και  Αδάμ Χαρβάτης στις 2 και 3 Μαρτίου 2013 στο Κέντρο Biennestar (Β. Όλγας 181).

Την Παρασκευή 1 Μαρτίου θα προηγηθεί ανοιχτή για το κοινό εκδήλωση στο CITY COLLEGE, Λέοντος Σοφού 3 στις 7.00 μ.μ..  

Στο σεμινάριο θα συζητηθούν εκείνες οι καταστάσεις που μπορεί να φέρνουν σε αμηχανία έναν θεραπευτή χρησιμοποιώντας μερικές από τις ριζοσπαστικές έννοιες και πρακτικές της αφηγηματικής ψυχοθεραπείας. Το σεμινάριο θα είναι χρήσιμο για θεραπευτές και εκπαιδευόμενους θεραπευτές ποικίλων θεραπευτικών κατευθύνσεων.

Πληροφορίες για τις ανοιχτές εκδηλώσεις και σεμινάρια μπορείτε να αναζητήσετε στο www.narrativetherapy.gr και στα εξής τηλέφωνα και e-mail: 6974-361096 και  adamharvatis@gmail.com.