Πιστοποιημένο Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην Κλινική Ύπνωση με εξειδίκευση στην Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία

kliniki ypnotherapeiaΤο πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης στην Κλινική Ύπνωση – Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία είναι πιστοποιημένο σε επαγγελματικό επίπεδο (practitioner level) από το General Hypnotherapy Standards Council (GHSC). To GHSC επιδοτείται από το βρετανικό Υπουργείο Υγείας και είναι ο επίσημος επαγγελματικός φορέας στον τομέα της Κλινικής Ύπνωσης στη  Βρετανία.

Αντικείμενο εκπαίδευσης: Το πρόγραμμα παρέχει πλήρη επαγγελματική εκπαίδευση στην Κλινική Ύπνωση – με εξειδίκευση στη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία. Ξεκινάει με εκπαίδευση στις βασικές αρχές και τεχνικές της Κλινικής Ύπνωσης, καθώς και στις κλασσικές / παραδοσιακές προσεγγίσεις στην Υπνοθεραπεία. Περιλαμβάνεται εκπαίδευση σε τεχνικές υπνωτικής αναλγησίας και αναισθησίας καθώς και στη θεραπεία προβλημάτων όπως οι εξαρτήσεις και η παχυσαρκία. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές της Κλινικής  Υπνοθεραπείας, όπως οι Νέο-Ερικσονιακές προσεγγίσεις, η Θεραπεία των Καταστάσεων του Εγώ, η Άμεση Θεραπεία του Υποσυνειδήτου, η Διαδικασία Ταχείας Επανενσωμάτωσης και η Clinical Affectology.  Η εκπαίδευση περιλαμβάνει επίσης γνωστικά αντικείμενα όπως Νευροβιολογία του Συναισθήματος, Συγκινησιακή Νευροεπιστήμη, Ψυχοπαθολογία και Ψυχοφαρμακολογία.

Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος παρέχει εξειδικευμένη εκπαίδευση στη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία. Ο όρος Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη βραχεία θεραπευτική προσέγγιση, μέθοδο και διαδικασία, η οποία απευθύνεται άμεσα σε όλα τα επίπεδα και υποστρώματα των νευροβιολογικών, των συγκινησιακών (θυμικών), των συναισθηματικών, αλλά και των γνωστικών και συμπεριφορικών λειτουργιών του ανθρώπου. Η Βιοθυμική δεν διαχωρίζει θεωρητικά ή πρακτικά το νευροβιολογικό από το θυμικό ή το συναισθηματικό ή ακόμη και το γνωστικό. Δεν θεωρεί απλά ότι οι λειτουργίες αυτές είναι αλληλένδετες, θεωρεί ότι στον ενήλικα είναι ένα και το αυτό σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας ή δράσης τους, περιλαμβανομένης και της εξωτερικής εκδήλωσης του συναισθήματος με τις συνακόλουθες νοητικές απεικονίσεις, σκέψεις και συμπεριφορές. Με λίγα λόγια, η Βιοθυμική βλέπει τον άνθρωπο από μια ολιστική, λειτουργική σκοπιά και όχι απλά σαν ένα σύνολο αλληλένδετων μεν, αλλά ανεξάρτητων λειτουργιών. Ο τελικός θεραπευτικός στόχος της Βιοθυμικής Ψυχοθεραπείας είναι η βιωματική αναπλαισίωση ή επανακωδικοποίηση συγκινησιακών προδιαθέσεων σε προσυμβολικό και προλεκτικό επίπεδο. Η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται αποτελεσματικά στη θεραπεία όλων των ψυχοσυναισθηματικών και ψυχοφυσιολογικών διαταραχών.

Αν και η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία έχει αναγνωρίσιμες καταβολές σε προσεγγίσεις στην κλινική ύπνωση όπως η ερικσονιακή και νέο-ερικσονιακή, οι καταστάσεις του εγώ, το συμβολόδραμα, η αναλυτική υπνοθεραπεία, η clinical affectology κ.α., δεν αποτελεί στην πραγματικότητα απλά μια σύνθεση αυτών των τεχνικών. Στοιχεία αυτών των προσεγγίσεων έχουν ενσωματωθεί μετά από κατάλληλη επεξεργασία και διαμόρφωση ώστε να συμβάλλουν στην επίτευξη των θεραπευτικών στόχων της Βιοθυμικής Ψυχοθεραπείας. Σημαντικό στοιχείο αυτής της θεραπείας είναι και η προσαρμοσμένη χρήση κατάλληλα διαμορφωμένων μεθόδων της συμπεριφοριστικής, όπως η συστηματική απευαισθητοποίηση. Επίσης, η Βιοθυμική αναγνωρίζει την (εμπειρική) εγκυρότητα και χρησιμοποιεί θεραπευτικά, μη συμβατικές εμπειρίες, όπως «προηγούμενες ζωές» κτλ. – ιδιαίτερα όταν συμβαίνουν αυθόρμητα στα πλαίσια άλλων τεχνικών χωρίς όμως να παίρνει συγκεκριμένες θέσεις όσον αφορά τι ακριβώς αντιπροσωπεύει ή ποια είναι η φύση αυτής της διάστασης της εμπειρίας του ανθρώπου.

 Η Βιοθυμική ενσωματώνει επίσης στοιχεία βιοανάδρασης, όπως η ηλεκτροδερμική αγωγιμότητα. Η χρήση αυτού του εργαλείου, κάνει πιο σαφή την εκάστοτε συναισθηματική κατάσταση του θεραπευόμενου. Αποτέλεσμα είναι, κατόπιν εξειδικευμένης εκπαίδευσης ο θεραπευτής να παρεμβαίνει ακόμα πιο εύστοχα, καθώς καθοδηγείται πέρα από όλες τις άλλες ενδείξεις από τα βιοσήματα που λαμβάνονται από την συσκευή βιοανάδρασης.

Μια σημαντικότατη πτυχή της Βιοθυμικής προσέγγισης είναι η ψυχοεκπαίδευση ή προετοιμασία του θεραπευόμενου  σε συνειδητό επίπεδο. Βασικός στόχος της ψυχοεκπαίδευσης είναι η σταδιακή εστίαση της προσοχής (συνειδητής και ασυνείδητης) του θεραπευόμενου μέσω στοχευμένων συζητήσεων, στους εσωτερικούς μηχανισμούς οι οποίοι δημιουργούν και διατηρούν τις ανεπιθύμητες, αυτοματοποιημένες αντιδράσεις του ή τα ενοχλητικά συναισθήματα από τα οποία υποφέρει. Στοχεύει επίσης στη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών οι οποίες εξασφαλίζουν τη συνεργασία του συνειδητού στη θεραπευτική διαδικασία.

Το θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο καθορίζει την πρακτική της Βιοθυμικής Ψυχοθεραπείας, διαφέρει από αυτό άλλων προσεγγίσεων στην κλινική ύπνωση. Οι θεωρητικές βάσεις στις οποίες στηρίζεται η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία, είναι κυρίως οι τελευταίες έρευνες στη νευροβιολογία του συναισθήματος της σύγχρονης συγκινησιακής νευροεπιστήμης (Affective Neuroscience), οι θεωρητικές και πρακτικές αρχές της Βιοθυμικής επιστήμης (Affectology  ή AffectLogic),  ιδιαίτερα όπως έχουν διατυπωθεί από τον ελβετό ψυχίατρο Luc Ciompi, οι έρευνες και οι θεωρίες της Επιγενετικής, καθώς και οι θεωρίες της κβαντικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας του χάους.

Η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία άρχισε να αναπτύσσεται το 2008 μέσα από την κλινική έρευνα και εμπειρία μιας ομάδας Ελλήνων ειδικών της ψυχικής υγείας, με επικεφαλής τον Γιάννη Δόβελο σε συνεργασία με τον αυστραλό Ian White. Από τότε μέχρι σήμερα, η Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία χρησιμοποιείται σαν κύρια προσέγγιση ή σε συνδυασμό με άλλες προσεγγίσεις από έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό εκπαιδευμένων ειδικών ψυχικής υγείας.

Δομή προγράμματος: Το πρόγραμμα αποτελείται από εντατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια τα οποία διεξάγονται Σαββατοκύριακα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Σύνολο 13 Σαββατοκύριακα. Κάθε εκπαιδευτικό Σαββατοκύριακο αποτελείται από 16 ώρες εκπαίδευσης. Το ωράριο εκπαίδευσης είναι 10.00 π.μ. – 19.00 μ.μ. Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομαδική και ατομική εποπτεία καθώς και προσωπική θεραπεία. Η ομαδική εποπτεία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης (Diploma). Η ομαδική εποπτεία διεξάγεται καθημερινές απογεύματα με τρίωρες συναντήσεις και συχνότητα μία συνάντηση κάθε δεύτερη εβδομάδα. Οι ημέρες και ώρες καθορίζονται κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες. Σύνολο 11 συναντήσεις ομαδικής εποπτείας στη διάρκεια του προγράμματος. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απόκτηση πιστοποίησης προχωρημένου επιπέδου (Advanced Diploma), είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον 10 συνεδριών προσωπικής θεραπείας καθώς και 100 ωρών ατομικής εποπτείας.

Τρόπος διδασκαλίας: H εκπαίδευση περιλαμβάνει πλήρη θεωρητική εισήγηση, παρουσίαση και επίδειξη τεχνικών από τους εισηγητές,  πρακτική – βιωματική εξάσκηση στις εφαρμογές των μεθόδων και τεχνικών με συμμετοχή του εισηγητή και των σπουδαστών, παρουσίαση και ανάλυση κλινικών περιστατικών καθώς και προβολή βίντεο. Για κάθε θεματική ενότητα παρέχονται εκτενείς, αναλυτικές σημειώσεις και προτεινόμενη βιβλιογραφία.

Πιστοποίηση: Στους αποφοίτους του προγράμματος απονέμεται το Δίπλωμα στην Κλινική Ύπνωση με εξειδίκευση στη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας &  Συμβουλευτικής (αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο από το GHSC), καθώς και το βρετανικό δίπλωμα General Qualification in Hypnotherapy Practice του GHSC.  Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν τη δυνατότητα να γίνουν τακτικά μέλη του GHSC και να συμπεριληφθούν στο Επαγγελματικό Μητρώο Κλινικών Υπνοθεραπευτών (General Hypnotherapy Register). Οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν επίσης τη δυνατότητα να λάβουν πιστοποίηση και να περιληφθούν στο Επαγγελματικό Μητρώο του Complementary & Natural Health Care Council (CNHC). Το CNHC έχει ορισθεί από τη βρετανική κυβέρνηση ως το ρυθμιστικό σώμα το οποίο μέσω πιστοποίησης εξασφαλίζει σε εθνικό επίπεδο τις υψηλές προδιαγραφές των επαγγελματιών σε δεκατέσσερις ειδικότητες / επαγγέλματα υγείας, μεταξύ των οποίων και η Κλινική Υπνοθεραπεία.

Στους αποφοίτους οι οποίοι συμπληρώνουν τουλάχιστον 100 ώρες ατομικής εποπτείας καθώς και 10 συνεδρίες προσωπικής θεραπείας, απονέμεται το AdvancedDiplomainClinicalHypnosis.

Προϋποθέσεις εγγραφής: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ειδικούς ψυχικής υγείας (ψυχολόγους, ψυχιάτρους, ειδικευόμενους ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές με ειδική εκπαίδευση, συμβούλους κτλ.) καθώς επίσης και φοιτητές του κλάδου.  Στο πρόγραμμα γίνονται επίσης δεκτοί κατόπιν αξιολόγησης και ενδιαφερόμενοι οι οποίοι  έχουν αποκτήσει μέσω άτυπης εκπαίδευσης επαρκείς γνώσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Διάρκεια Προγράμματος: Ένα έτος

Κόστος προγράμματος:

Ιδιώτες: 1900 ευρώ
Φοιτητές/Άνεργοι/Εφάπαξ πληρωμή: 1700 ευρώ

Επί πλέον χρεώσεις:

Ομαδική Εποπτεία: 10 ευρώ η κάθε συνάντηση

Ατομική Θεραπεία – Εποπτεία: 25 ευρώ η συνεδρία

Έναρξη Προγράμματος: Δεκέμβριος 2013

Η καταβολή του κόστους συμμετοχής γίνεται εφάπαξ ή σε 10 μηνιαίες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση πιστωτικής κάρτας. Παρέχεται έκπτωση στην πληρωμή εφάπαξ. Στο ποσόν περιλαμβάνονται επίσης ορισμένα βασικά βιβλία και εκτενείς σημειώσεις των μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής στο info@psychotherapia.gr Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή τηλεφωνήστε στο 210 8219210.