Μαθήματα βασικών γνώσεων στην Ψυχολογία

gignesthaiΗ Ελληνική Εταιρεία Υπαρξιακής Ψυχολογίας “γίγνεσθαι” ανακοινώνει την έναρξη μαθημάτων βασικών γνώσεων στην ψυχολογία.
 
Τα μαθήματα είναι :
 Φεβρουάριος – Ιούνιος 2015 : «Εισαγωγή στην Ψυχολογία» και «Θεωρίες Προσωπικότητας»
Σεπτέμβριος 2015- Φεβρουάριος 2016 : «Εξελικτική Ψυχολογία» και «Ψυχοπαθολογία»
Τα μαθήματα που ξεκινούν άμεσα :
“Εισαγωγή στην Ψυχολογία”  και  “Θεωρίες Προσωπικότητας”
Έναρξη μαθημάτων : Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 10.00 με 14.00 και 15.00 με 17.00
οι υπόλοιπες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν στην πρώτη συνάντηση
Κόστος για κάθε μάθημα: 300 ευρώ
 δηλώσεις συμμετοχής έως τις 10 Φεβρουαρίου 2015
 τηλέφωνα: 210 8085712 και 210 7250065 και στο e-mail: gignesthai@gmail.com
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε μαθήματος θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
 
Το “γίγνεσθαι” είναι πιστοποιημένο κέντρο δια βίου μάθησης από το Υπουργείο Παιδείας.
 
Πληροφορίες για τα μαθήματα:
ΜΑΘΗΜΑ 1: Εισαγωγή στην Ψυχολογία
Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να έρθουμε σε επαφή με την επιστημονική μελέτη της ανθρώπινης φύσης. Θα προσεγγίσουμε θέματα όπως πώς δουλεύει το ανθρώπινο μυαλό, πώς σκεφτόμαστε; Τι μας κάνει αυτούς που είμαστε; Πώς μαθαίνουμε; Μπορούμε να καταστείλουμε δυσάρεστες εμπειρίες; Γιατί δεν μπορούμε να γαργαλίσουμε τον εαυτό μας; Πώς ο εγκέφαλος δημιουργεί το μυαλό μας; Τι μας στρεσάρει και πώς αυτό επηρεάζει το σώμα μας; Πόσο σημαντικές είναι οι πρώτες εντυπώσεις; Στο μάθημα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα (και πολλά ακόμη) και θα δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε την επιστημονική μελέτη της ψυχολογίας με καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη δική μας ζωή. Θα δούμε πολλά θέματα από διαφορετικές οπτικές γωνίες: ερωτήματα σχετικά με τη σχέση του εγκεφάλου και της συμπεριφοράς, σχετικά με την αντίληψη, τη μάθηση και τη σκέψη, την ανάπτυξη, την κοινωνική συμπεριφορά, την προσωπικότητα, καθώς και το στρες.
Θα έχουμε έξι συναντήσεις των τριών ωρών.
Οι συναντήσεις είναι διαμορφωμένες ως εξής:
1.Εισαγωγή στην ιστορία και την επιστήμη της ψυχολογίας (αρχές, εδραίωση ως επιστήμη, ρεύματα και βασικές θεωρίες)
2. Εγκέφαλος, αίσθηση, αντίληψη και συνείδηση
3. Μάθηση
4. Προσωπικότητα και νοημοσύνη
5. Υγεία, στρες και διαχείριση άγχους
6. Πολιτισμικές επιρροές και κοινωνική συμπεριφορά
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν. Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό και απευθύνεται σε όποιον θέλει να έρθει σε επαφή με βασικές έννοιες της ψυχολογίας.
Αξιολόγηση:
Στο τέλος κάθε μαθήματος θα υπάρχουν μία ή δύο ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν με λίγες λέξεις (300-500). Θα υπάρξουν επίσης κάποιες αξιολογήσεις σε μορφή πολλαπλών επιλογών, σωστό ή λάθος και ερωτήσεις μικρής ανάπτυξης. Θα υπάρχει επίσης ένα έγγραφο αναφοράς (reflection paper) ως προς όσα συζητούνται στο μάθημα και πώς αυτά επηρεάζουν την σκέψη και την ζωή των συμμετεχόντων.
 
ΜΑΘΗΜΑ 2: Θεωρίες Προσωπικότητας 
Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στον τομέα της μελέτης της πορσωπικότητας. Θα παρουσιαστούν οι βασικές θεωρίες των σημαντικότερων για της συνεισφορά τους θεωρητικών στον τομέα της μελέτης της ψυχολογίας. Στόχος του μαθήματος θα είναι τόσο η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις εκάστοτε θεωρίες αλλά και με την ορολογία που ο κάθε θεωρητικός χρησιμοποιεί για να επικοινωνήσει το μοντέλο του. Επιπλέον, θα συζητήσουμε τους τρόπους με τους οποίους η κάθε θεωρία εφαρμόζεται στην ψυχοθεραπευτική πρακτική. Η δική μας προσέγγιση θα γίνει με ανοιχτότητα ώστε να ενθαρρυνθεί ο κάθε συμμετέχων να γνωρίσει τις διαφορετικές αντιλήψεις που κυριαρχούν για την προσωπικότητα αλλά και να κρατήσει τις ιδέες που θεωρεί χρήσιμες. Σε αυτή τη βάση, ελπίδα μας είναι ότι το μωσαϊκό των θεωριών που θα παρουσιαστεί στο μάθημα θα βοηθήσει τον καθένα να σχηματίσει τη δική του προσωπική αντίληψη για την προσωπικότητα και τον τρόπο που την προσεγγίζει.
Πιο συγκεκριμένα το μάθημα καλύπτει τα εξής:
  1. Η μελέτη της έννοιας της προσωπικότητας (ορισμός, τρόποι διερεύνησης, τι σημαίνει θεωρία και πως την αξιολογούμε, η προ-φροϋδική εποχή).
  2. Ψυχαναλυτική προσέγγιση του Freud ( ψυχοσεξουαλική θεωρία, στάδια ψυχοσεξουαλικής ανάπτυξης, άγχος και μηχανισμοί άμυνας, όνειρα, ερμηνεία, θεραπευτική διαδικασία και μέθοδος της ψυχανάλυσης)
  3. Ψυχαναλυτική θεωρία μετά τον Freud (Melanie Klein, Winnicott, Lacan,Adler, Jung, Erikson)
  4. Aνθρωπιστική προσέγγιση (προσωποκεντρική προσέγγιση του Rogers, Maslow, σύντομη αναφορά στον υπαρξισμό)
  5. Η θεωρία των χαρακτηριστικών (Allport, Eysenk, Catell, Θεωρία των 5 παραγόντων)
  6. Γνωσιακή συμπεριφοριστική  προσέγγιση (Pavlov, Watson, Skinner, Bandura, Ellis)
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν. Το μάθημα αυτό είναι εισαγωγικό και απευθύνεται σε όποιον θέλει να έρθει σε επαφή με βασικές θεωρίες προσωπικότητας.
Αξιολόγηση:
Στο τέλος κάθε μαθήματος θα υπάρχουν μία ή δύο ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν με λίγες λέξεις (300-500). Θα υπάρξουν επίσης κάποιες αξιολογήσεις σε μορφή πολλαπλών επιλογών, σωστό ή λάθος και ερωτήσεις μικρής ανάπτυξης. Θα υπάρχει επίσης ένα έγγραφο αναφοράς (reflection paper) ως προς όσα συζητούνται στο μάθημα και πώς αυτά επηρεάζουν την σκέψη και την ζωή των συμμετεχόντων.