Κοινωνική & συναισθηματική αγωγή του παιδιού

Σεμινάριο με τίτλο «Κατανοώντας το παιδί, επηρεάζω τη συμπεριφορά του» (για παιδιά προσχολικής και σχολική ηλικίας):

Ενδεικτική θεματολογία:
– Οι έννοιες της κοινωνικής & συναισθηματικής αγωγής
– Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδιού
– Βελτίωση της επικοινωνίας – τρόποι επικοινωνίας
– Προαγωγή ψυχικής υγείας του παιδιού
– Ενίσχυση της αυτό-εικόνας, αυτοαντίληψης  & αυτοεκτίμησης του παιδιού
– Κοινωνικοποίηση του παιδιού – ανάπτυξη ταυτότητας
– Προσδοκίες των γονιών και οι συνέπειές τους
– Ο ρόλος έκφρασης των συναισθημάτων – η σημασία του θυμού
– Διαχείριση κρίσεων
– Η σημασία των συγκρούσεων & της επίλυσης των συγκρούσεων
– Προβληματική συμπεριφορά των παιδιών: κατανόηση και αντιμετώπισή της
– Επιθετικότητα του παιδιού: κατανόηση και αντιμετώπισή της
– Κατανόηση και αντιμετώπιση του «δύσκολου» παιδιού

Εισηγήτρια – Τριανταφυλλιά Χαρίλα, Ψυχολόγος, MSc Εργασιακή υγεία, Ειδίκευση στην Συστημική – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ημερομηνίες:  06/05, 12/05, 20/05
Ώρα: 17.30 – 21.00 (Παρασκευή)
Διάρκεια: 10 ώρες
Τηλ: 210.9956190
Δ/ νση: Κύπρου 6, Αργυρούπολη, Αθήνα

Αρχική