Κέντρο Ψυχοθεραπείας Ατόμου & Οικογένειας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΣΤΡΕΣ
17/03, 31/03, 07/04 & 14/04    –  16:30 –19:00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ΩΡΕΣ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και φοιτητές από το χώρο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστημών, αλλά και από το χώρο των επιστημών υγείας (δασκάλους, νηπιαγωγούς, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά). Έχει εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα. Εκτός από την ανάπτυξη και ανάλυση θεωριών, αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των συμμετεχόντων με παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις. Ενδεικτική θεματολογία:
Είδη άγχους
Πηγές άγχους
Αιτιολογία
Θεωρίες & μοντέλα άγχους
Εργασιακή υγεία & Στρες στην εργασία
Στρες στην οικογένεια
Προσωπικότητα & άγχος
Τι σημαίνει «χρόνιο στρες» & «αγχώδης άνθρωπος»
Επίπεδα πρόληψης άγχους
Επιπτώσεις άγχους
Αντιμετώπιση άγχους
Τεχνικές χαλάρωσης

Θα γίνει παρουσίαση & ανάλυση περιστατικών.

Δίνεται η δυνατότητα σε όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν να κάνουν συνεδρία βιοανάδρασης σε ειδική τιμή.

Το σεμινάριο προγραμματίζεται για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (5-8 άτομα). Δίνεται το υλικό του σεμιναρίου & βεβαίωση παρακολούθησης.

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

31/03 –  12:00–16:00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΩΡΕΣ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και φοιτητές από το χώρο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστημών, αλλά και από το χώρο των επιστημών υγείας (δασκάλους, νηπιαγωγούς, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά). Έχει ως στόχο την επιμόρφωση, τη διεύρυνση των γνώσεων και την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στο διαζύγιο, το πώς πρέπει να το χειριστούν οι γονείς, τις επιπτώσεις στα παιδιά και τους γονείς, πώς επηρεάζει τη μετέπειτα ζωή των παιδιών και των γονιών. Εκτός από την ανάπτυξη και ανάλυση θεωριών, αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των συμμετεχόντων μέσα παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις.

Προγραμματίζεται για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (5-8 άτομα).
Δίνεται το υλικό του σεμιναρίου & βεβαίωση παρακολούθησης.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΦΟΒΙΕΣ

(Ανάλυση σχολικής άρνησης)
07/04 – 12:00 –16:00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 4 ΩΡΕΣ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και φοιτητές από το χώρο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστημών, αλλά και από το χώρο των επιστημών υγείας (δασκάλους, νηπιαγωγούς, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά). Έχει εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα. Εκτός από την ανάπτυξη και ανάλυση θεωριών, αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των συμμετεχόντων. Ενδεικτική θεματολογία:
Φόβος & φοβία
Σχολική φοβία & σχολικής άρνησης
Κλινική εικόνα παιδιού με φοβία
Αιτιολογία
Ο ρόλος των γονέων και της οικογένειας στην ανάπτυξη και διατήρηση των φοβιών
Παρουσίαση & ανάλυση περιστατικού.

Το σεμινάριο προγραμματίζεται για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (5-8 άτομα).
Δίνεται το υλικό του σεμιναρίου & βεβαίωση παρακολούθησης.

ΦΟΒΙΕΣ – ΑΓΟΡΑΦΟΒΙΑ – ΚΡΙΣΗ ΠΑΝΙΚΟΥ
14/04    –    13:30 – 16:00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ΩΡΕΣ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και φοιτητές από το χώρο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστημών, αλλά και από το χώρο των επιστημών υγείας (δασκάλους, νηπιαγωγούς, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά). Έχει ως στόχο την επιμόρφωση, τη διεύρυνση των γνώσεων σε θέματα που αφορούν τις φοβίες και την κρίση πανικού. Το σεμινάριο έχει εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα. Εκτός από την ανάπτυξη και ανάλυση θεωριών, αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των συμμετεχόντων μέσα παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις.
Γίνεται παρουσίαση & ανάλυση περιστατικών.
Προγραμματίζεται για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (5-8 άτομα).
Δίνεται το υλικό του σεμιναρίου & βεβαίωση παρακολούθησης.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥ – ΕΙΔΗ ΣΧΕΣΕΩΝ
05/05, 12/05, 19/05 & 26/05    –   13:30–16:00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ΩΡΕΣ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και φοιτητές από το χώρο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστημών, αλλά και από το χώρο των επιστημών υγείας (δασκάλους, νηπιαγωγούς, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά). Έχει εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα. Εκτός από την ανάπτυξη και ανάλυση θεωριών, αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των συμμετεχόντων με παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις.
Ενδεικτική θεματολογία:
Είδη σχέσεων
Α. Απόσταση – εγγύτητα
Β. Δύναμη – αδυναμία

Επιλογή συντρόφου
Α. Ρόλοι στην πατρική οικογένεια
Β. Διαδικασία επιλογής συντρόφου
Σημαντικά στοιχεία σε μια σχέση

Το σεμινάριο προγραμματίζεται για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (5-8 άτομα).
Δίνεται το υλικό του σεμιναρίου & βεβαίωση παρακολούθησης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
05/05, 12/05, 19/05 & 26/05   –   16:30 – 19:00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 ΩΡΕΣ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και φοιτητές από το χώρο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστημών, αλλά και από το χώρο των επιστημών υγείας (δασκάλους, νηπιαγωγούς, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά). Έχει εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα. Εκτός από την ανάπτυξη και ανάλυση θεωριών, αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των συμμετεχόντων με παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις.
Ενδεικτική θεματολογία:
Το σύστημα «οικογένεια»: ανοιχτό ή κλειστό;
Πειθαρχία &  επιβολή ορίων
Μορφές / πρότυπα επικοινωνίας
Παγίδες στην επικοινωνία
Η σπουδαιότητα της ουσιαστικής επικοινωνίας στα πλαίσια της οικογένειας – πώς επιτυγχάνεται.
Κανόνες επικοινωνίας
Ο ρόλος της αυτοεκτίμησης & πώς επιτυγχάνεται η ενίσχυσή της
Αναγνώριση – ανάπτυξη – έκφραση συναισθημάτων
Κύκλος ζωής της οικογένειας
Γνωρίσματα επιτυχημένης επικοινωνίας
Διαχείριση προβλημάτων υγείας μέσα στην οικογένεια
Εργασιακά θέματα & πώς μεταφέρονται στην οικογένεια

Το σεμινάριο προγραμματίζεται για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (5-8 άτομα).
Δίνεται το υλικό του σεμιναρίου & βεβαίωση παρακολούθησης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
07/05, 14/05 & 21/05   –   10:00–14:00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 12 ΩΡΕΣ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες και φοιτητές από το χώρο των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και παιδαγωγικών επιστημών, αλλά και από το χώρο των επιστημών υγείας (δασκάλους, νηπιαγωγούς, λογοπεδικούς, ψυχολόγους, ιατρούς, εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, κ.ά). Έχει εκπαιδευτικό και βιωματικό χαρακτήρα. Εκτός από την ανάπτυξη και ανάλυση θεωριών, αποβλέπει στην ενεργό συμμετοχή των ίδιων των συμμετεχόντων με παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις.
Ενδεικτική θεματολογία:
Οι έννοιες της κοινωνικής & συναισθηματικής αγωγής
Η σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης του παιδιού
Βελτίωση της επικοινωνίας – τρόποι επικοινωνίας
Προαγωγή ψυχικής υγείας του παιδιού
Ενίσχυση της αυτό-εικόνας, αυτοαντίληψης  & αυτοεκτίμησης του παιδιού
Κοινωνικοποίηση του παιδιού – ανάπτυξη ταυτότητας
Προσδοκίες των γονιών και οι συνέπειές τους
Ο ρόλος έκφρασης των συναισθημάτων – η σημασία του θυμού
Διαχείριση κρίσεων
Η σημασία των συγκρούσεων & της επίλυσης των συγκρούσεων
Προβληματική συμπεριφορά των παιδιών: κατανόηση και αντιμετώπισή της
Επιθετικότητα του παιδιού : κατανόηση και αντιμετώπισή της
Κατανόηση και αντιμετώπιση του «δύσκολου» παιδιού

Το σεμινάριο προγραμματίζεται για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (5-8 άτομα).
Δίνεται το υλικό του σεμιναρίου & βεβαίωση παρακολούθησης
Τα σεμινάρια γίνονται σε ομάδες 5 – 8 ατόμων

Εισηγήτρια σεμιναρίων – Τριανταφυλλιά Χαρίλα, Ψυχολόγος, MSc Εργασιακή υγεία, Ειδίκευση στη Συστημική – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Τηλ: 210.9956190
Δ/ νση: Κύπρου 6, Αργυρούπολη, Αθήνα
http://www.kepsy.gr