Καθημερινά εγκλήματα και Ψυχική αρρώστια

Ομιλητής: Παύλος Σακκάς, Καθηγητής Ψυχιατρικής, Iατρική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Ο καθηγητής Παύλος Σακκάς θα μιλήσει για τα ψυχικά νοσήματα, τονίζοντας το γεγονός ότι είναι οργανικά νοσήματα καθώς και για την αναγκαιότητα της φαρμακευτικής θεραπείας και τις σοβαρές συνέπειες που έχει η παράλειψή της οι οποίες συχνά οδηγούν σε έγκλημα.

Η διάλεξη πραγματοποιείται από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος υπό την διεύθυνση του Καθηγητή κ. Παναγιώτη Μπεχράκη, στο πλαίσιο μια σειράς διαλέξεων σε θέματα Δημόσιας Υγείας.

22 Φεβρουαρίου 2017, 7.30μ.μ.

Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, Ηπίτου 17Β, Πλάκα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Άννα Τζώρτζη, Υπεύθυνη Προγράμματος,
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος
Τηλ: 210.6470056 / 210.3314755
Email: atzortzi@acg.edu
atzortzi@researchlab.gr