“Εισαγωγικές παραδόσεις σε βασικές έννοιες της ψυχανάλυσης”

Επιστημονικός Σύλλογος για την Ψυχαναλυτική Κλινική “Jacques Lacan”
“ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ”
Παρασκευή 12 Απριλίου
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΑΙΘΟΥΣΑ Γ4
Ώρα έναρξης 20.00 /ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ
Κ. Μαλίχιν-Μ.Τριανταφυλλίδου-Γ.Χριστέλη
Ο Επιστημονικός Σύλλογος για την Ψυχαναλυτική Κλινική “Jacques Lacan” στα πλαίσια της σειράς των θεωρητικών του σεμιναρίων πραγματοποιεί την Παρασκευή 12 Απριλίου εισαγωγικό σεμινάριο σε βασικές έννοιες της ψυχανάλυσης:
“Ο Φαλλός ως θεμελιακό σημαίνον του ασυνειδήτου.”
21 Ιουνίου 2013 θα ακολουθήσει: “Η θεωρία των λόγων και η έννοια του συμπτώματος”
Έχει προηγηθεί: “Πρωταρχική και μεθύστερη απώθηση (σημαίνον,αφάνισις,αλλοτρίωση,αποχωρισμός, το πρώτο ζεύγος των σημαινόντων, αντικείμενο α, ολόφραση).”