Εισαγωγή στην Οικογενειακή Συμβουλευτική

Στόχος του Σεμιναρίου είναι η γνωριμία με τα βασικά θεραπευτικά μοντέλα της Οικογενειακής Συμβουλευτικής και η γνωριμία & εκπαίδευση σε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές παρέμβασης που ενισχύουν την οικογένεια και τα μέλη αυτής. Επιπλέον οι συμμετέχοντες θα κατανοήσουν με θεωρητικό και βιωματικό τρόπο την έννοια της οικογένειας ως σύστημα, θα εκπαιδευτούν στην επεξεργασία και διαχείρηση των συναισθημάτων και θα γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού Οικογενειακού Συμβούλου.

Το σεμινάριο θα στηριχτεί στην ενεργητική συμμετοχή των συμμετεχόντων καθώς η κατανόηση της διαδικασίας θα γίνει μέσω βιωματικών ασκήσεων.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:
Ψυχολόγους, Ψυχιάτρους, Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς λειτουργούς,  Παιδαγωγούς, Πτυχιούχους & Φοιτητές Ανθρωπιστικών – Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας, Συμβούλους  

Θεματικές Ενότητες – Περιεχόμενο
– Προσδιορισμός της έννοιας συμβουλευτική οικογένειας
–  Τι ορίζουμε οικογένεια σήμερα, οι οικογενειακές σχέσεις ως πλαίσιο αναφοράς
– Η ανάπτυξη της οικογένειας, συνέχεια και αλλαγή
– Κρίσιμες φάσεις στην πορεία εξέλιξης της οικογένεια
– Αναφορά στα σύγχρονα μοντέλα οικογενειακής παρέμβασης
– Γενεόγραμμα
– Επικοινωνία μέσα στην οικογένεια
– Φάσεις στην πορεία της συμβουλευτικής διαδικασίας
– Τεχνικές παρέμβασης
– Επεξεργασία των συναισθημάτων των μελών της οικογένειας
– Επεξεργασία της ‘εικόνας του εαυτού’  που έχουν τα μέλη της οικογένειας
– Επεξεργασία και αναδόμηση των αρνητικών δυσλειτουργικών σκέψεων των μελών για τον εαυτό τους και τους άλλους στην οικογένεια
– Έμφαση στην εκπαίδευση στην τοποθέτηση ορίων μέσα στην οικογένεια
– Συμβουλευτική παιδιών
– Ενθάρρυνση του παιδιού για την αύξηση της αυτο-εκτίμησης του και των διαπροσωπικών του δεξιοτήτων
– Χαρακτηριστικά αποτελεσματικού συμβούλου
– Μελέτη περιπτώσεων

Υπεύθυνη Προγράμματος: 
Σαραφιανού Βικτωρία, Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Μ. Sc. Συμβουλετικής Ψυχολογίας

Η  Σαραφιανού Βικτωρία έχει ολοκληρώσει τις βασικές και μεταπτυχιακές της σπουδές στην Βοστώνη Αμερικής (ΒΑ, M.Sc. στη Συμβουλευτική Ψυχολογία του Suffolk University, U.S.A.). Έχει εκπαιδευτεί στην Οικογενειακή – Συστημική Θεραπεία. Εργάστηκε ως Συμβουλευτική ψυχολόγος σε διάφορα πλαίσια ψυχικής υγείας και ιδιωτικά με ενήλικες, παιδιά και οικογένειες. Από το 2004 εργάζεται ως ψυχολόγος στον ΟΚΑΝΑ. 
Διάρκεια: 30 Ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 12,13,18,19,20 Μαρτίου 2011
Διεύθυνση: Τσιμισκή 123, 54621, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 233.883,  2310 233.816
Email: office.tsimiski@ison.gr
Web: www.ison.gr