Οικογενειακή Εικαστική Ψυχοθεραπεία

Kentro Texnis kai PsychotherapeiasΤο σεμινάριο εξετάζει την εξέλιξη της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας με οικογένειες και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται αποτελεσματικά για τη διάγνωση και θεραπεία οικογενειακών προβλημάτων. Μελετώνται διαγνωστικές διαδικασίες με οικογένειες, ο τρόπος με τον οποίο αποκαλύπτονται οι οικογενειακές δυναμικές καθώς και ο τρόπος με τον οποίο ανταλλάσσονται τα λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα μεταξύ των μελών της οικογένειας κατά την συμμετοχή της σε εικαστικές ασκήσεις. Επίσης, μελετάται ο τρόπος με τον οποίο η ιδιαίτερη επικοινωνία μέσω των υλικών αξιοποιείται με οικογένειες για διάγνωση, θεραπεία και έρευνα. Διερευνούνται οι πιθανότητες χρήσης της Εικαστικής Ψυχοθεραπείας με οικογένειες παράλληλα ή/και ανεξάρτητα από την κλασική οικογενειακή θεραπεία καθώς και ο σημαντικός ρόλος του εικαστικού ψυχοθεραπευτή. Τέλος, γίνεται παρουσίαση μέσω περιπτωσιολογικών μελετών.

Εισηγητής: Νίκος Τσάμης, Ιατρός Οικογενειακός Θεραπευτής,

Ιατρός-Συστημικός Θεραπευτής. Οι σημαντικότερες δημοσιεύσεις του αφορούν τη σύζευξη ψυχοθεραπείας και πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες των επαγγελματιών υγείας.Έχει εργαστεί κατά βάση σε όλα τα περιβάλλοντα παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομείο, κέντρο υγείας, ελεύθερο επάγγελμα, ασφαλιστικό ταμείο) και δουλεύει σαν θεραπευτής ομάδας τα τελευταία 10 χρόνια.

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:  11/10, 15/11, 20/12 2014,   17/01 14/02 14/03 18/04 16/05 20/06 2015

Ώρες διεξαγωγής:  Σάββατο 10.00-13.00

Διάρκεια:  27 ώρες

Κόστος συμμετοχής:  300 €

Χώρος Διεξαγωγής:  Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας, Καλομενοπούλου 9, Ν. Ψυχικό

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο: 2106710346 ή μέσω e mail artpsy@otenet.gr