«Υιοθεσία: Προκλήσεις και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις»

Σεμινάριο με τίτλο «Υιοθεσία: Προκλήσεις και Θεραπευτικές Προσεγγίσεις» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011, από τις 9.00 μέχρι τις 17.30.

Προσκεκλημένοι ομιλητές:
FRANCESCO VADILONGA

Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής, Διευθυντής Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRIS, Milano, Επιστημονικά Υπεύθυνος Servizio Specialistico di Sostegno alle Adozioni e Presa in Carico delle Crisi Adottive presso il CentrodiTerapiadell’Adolescenza  –  MILANO
GLORIANA RANGONE
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια, Διευθύντρια Scuola di Specializzazione in Psicoterapia IRIS, Milano,  Επιστημονικά Υπεύθυνη CentrodiTerapiadell’Adolescenza  –  MILANO

Το σεμινάριο θα γίνει στο αμφιθέατρο Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.
Διεύθυνση: Σωρανού του Εφεσίου 2 – 11527, Αθήνα, (πίσω από το Νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ»)

Κόστος συμμετοχής: 50 ευρώ*
Μέλη ΕΕΣΣΚΕΨΟ / εκπαιδευόμενοι:   40 ευρώ*
Θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση
Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης

*Το κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνει καφέ και ελαφρύ γεύμα

Δήλωση συμμετοχής:   hestafta@otenet.gr ή   τηλ. 6970108087
Πληροφορίες: www.hestafta.org

Επιστημονική/οργανωτική επιτροπή: Δ. Γεωργιάδης, Κ. Θεοδωράκη, Δ. Μαγριπλής, Ν. Μαρκέτος, Β. Πομίνι, Β. Τομαράς, Κ. Χαραλαμπάκη

Δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου εδώ.